JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Äiti Heidi Rinne ja isä Tero Santanen ovat lomalla, joten molemmat pääsivät saattamaan perheen esikoista Lucasia koulutaipaleen alkuun Vehmaalla.

Äiti Heidi Rinne ja isä Tero Santanen ovat lomalla, joten molemmat pääsivät saattamaan perheen esikoista Lucasia koulutaipaleen alkuun Vehmaalla.

Saara Huovinen

Uutiset
Vehmaa
10.8.2022 10.42

Koulun alku innosti ja jännitti

Saa­ra Huo­vi­nen

Pe­rus­kou­lut pää­si­vät Va­kan alu­eel­la käyn­tiin kes­ki­viik­ko­aa­mu­na. Veh­maal­la kou­lun piha täyt­tyi iloi­sis­ta kou­lu­lai­sis­ta, mut­ta osaa var­sin­kin en­si­ker­ta­lai­sis­ta tai­si vä­hän jän­nit­tää.

–  Me jän­ni­tet­tiin kaik­ki yh­des­sä. Lu­ca­sil­la se nä­kyi eh­kä pie­ne­nä le­vot­to­muu­te­na, tuo­reen eka­luok­ka­lai­sen isä Tero San­ta­nen ker­too.

Myös äi­ti Hei­di Rin­ne pää­si mu­kaan, sil­lä mo­lem­mil­la van­hem­mil­la on loma.

– On­han se tär­ke­ää pääs­tä saat­ta­maan, kun ky­sees­sä on kui­ten­kin iso päi­vä.

Lu­cas it­se odot­ti kou­lun alul­ta ken­ties eni­ten sitä, et­tä pää­see toi­ses­ta kou­lu­päi­väs­tä al­ka­en kul­ke­maan it­se­näi­ses­ti kou­lu­bus­sil­la. Kou­lu­mat­kaa ker­tyy 5,5 ki­lo­met­riä.

– Se tun­tuu ole­van asia, joka kiin­nos­taa. Mo­net es­ka­ri­ka­ve­rit kul­ki­vat bus­sil­la jo vii­me vuon­na, Rin­ne ker­too.