JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
21.9.2023 11.39

Konkurssien määrä kasvanut rajusti Varsinais-Suomessa

Ti­las­to­kes­kus uu­ti­soi kes­ki­viik­ko­na, et­tä kon­kurs­sien mää­rät ovat edel­leen kas­vus­sa. Vuo­den­ta­kai­seen ver­rat­tu­na mer­kil­le pan­ta­vaa on eten­kin ra­ken­nu­sa­lan yri­tys­ten kon­kurs­sien mää­rän kas­vu. Kon­kurs­siin ha­et­tu­jen yri­tys­ten mää­rä on kas­va­nut eni­ten Var­si­nais-Suo­mes­sa, mis­sä nii­den mää­rä on kas­va­nut 37 pro­sent­tia vuo­teen 2019 ver­rat­tu­na. Kon­kurs­siin on tänä vuon­na ha­et­tu 181 var­si­nais­suo­ma­lais­ta yri­tys­tä.

Var­si­nais-Suo­men Yrit­tä­jien toi­mi­tus­joh­ta­ja Han­na Mun­ter pi­tää ti­lan­net­ta huo­les­tut­ta­va.

– Ra­ken­nu­sa­lan ah­din­ko nä­kyy Var­si­nais-Suo­mes­sa, mis­sä toi­mi­a­la on pit­kään toi­mi­nut yh­te­nä kas­vun ve­tu­ri­na. Pie­nil­lä ja kes­ki­suu­ril­la alan yri­tyk­sil­lä ei ole ta­lou­del­li­sia pus­ku­rei­ta, joil­la tätä mo­ni­syis­tä haas­ta­vaa ti­lan­net­ta voi­tai­siin pai­ka­ta, Mun­ter sa­noo.

Var­si­nais-Suo­men Yrit­tä­jät kiit­tää hal­li­tuk­sen ra­ken­nu­sa­laa kos­ke­via rii­hi­pää­tök­siä, mut­ta ke­hot­taa vauh­dit­ta­maan jul­ki­sia ra­ken­nus- ja inf­ra­hank­kei­ta.

– La­pio on saa­ta­va ri­va­kas­ti maa­han ja val­ti­on inf­ra­hank­keet ja kun­tien jul­kis­ra­ken­ta­mi­nen aloi­tet­ta­va etu­pai­not­tei­ses­ti, Mun­ter kat­soo.