JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nousiaisten seurakunta saa avustusta kirkon lämmitysjärjestelmän suunnitteluun.

Nousiaisten seurakunta saa avustusta kirkon lämmitysjärjestelmän suunnitteluun.

Arkisto/ Saara Huovinen

Uutiset
17.4.2024 12.40

Kirkkohallitus myönsi avustukset Mynämäen, Nousiaisten ja Ugin seurakunnalle

Kirk­ko­hal­li­tuk­sen täy­sis­tun­to myön­si ko­kouk­ses­saan tiis­tai­na val­ti­on ra­hoi­tuk­ses­ta kir­kol­li­sen kult­tuu­ri­pe­rin­nön hoi­toon seu­ra­kun­nil­le yh­teen­sä noin 8,5 mil­joo­naa eu­roa ja kir­kon kes­kus­ra­has­tos­ta kor­jau­sa­vus­tuk­sia yh­teen­sä noin 1,5 mil­joo­na eu­roa.

Avus­tus­ha­ke­muk­sia saa­pui yh­teen­sä 126 kaik­ki­aan 72 eri seu­ra­kun­ta­ta­lou­des­ta. Ha­ke­mus­ten kus­tan­nu­sar­vi­ot ovat yh­teen­sä noin 28,7 mil­joo­naa eu­roa.

Va­kan alu­eel­le on myön­net­ty avus­tuk­sia My­nä­mä­en, Nou­si­ais­ten ja Uu­den­kau­pun­gin seu­ra­kun­nil­le.

My­nä­mä­en seu­ra­kun­nal­le myön­net­tiin kor­jau­sa­vus­tus­ta Kar­ja­lan kir­kon öl­jy­läm­mi­tys­jär­jes­tel­män muu­tok­sen suun­nit­te­luun 10 000 eu­roa sekä Mie­tois­ten kir­kon öl­jy­läm­mi­tys­jär­jes­tel­män muu­tok­sen suun­nit­te­luun 25 000 eu­roa.

Nou­si­ais­ten seu­ra­kun­nal­le myön­net­tiin kir­kon läm­mi­tys­jär­jes­tel­män uu­si­mi­sen suun­nit­te­luun 100 000 eu­roa.

Uu­den­kau­pun­gin seu­ra­kun­nal­le Kirk­ko­hal­li­tuk­sen täy­sis­tun­to myön­si kir­kol­li­sen kult­tuu­ri­pe­rin­nön hoi­toon 12 500 eu­roa. Raha käy­te­tään Uu­den kir­kon jul­ki­si­vu­kor­jauk­sen suun­nit­te­luun.

Näköislehdet

Kysely