JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
2.6.2023 21.10

Kesän leväseuranta on alkanut

Täl­lä vii­kol­la al­koi ke­sä­kuun alus­ta syys­kuun lop­puun kes­tä­vä val­ta­kun­nal­li­nen si­ni­le­vä­seu­ran­ta. Seu­ran­nan ai­ka­na ha­vain­noi­daan si­ni­le­vien esiin­ty­mis­tä Suo­men jär­vis­sä ja me­ri­a­lu­eil­la. Tänä ke­sä­nä Lou­nais-Suo­mes­sa Ely-kes­kuk­sen va­ki­o­seu­ran­ta ta­pah­tuu 36 ha­vain­to­pai­kas­ta, jois­ta 20 si­jait­see me­ri­a­lu­eel­la ja 16 si­sä­ve­sis­sä. Osa ha­vain­to­pai­kois­ta on ol­lut mu­ka­na seu­ran­nan alus­ta eli jo vuo­des­ta 1998 saak­ka.

Le­vä­ha­vain­not tal­len­ne­taan Jär­vi-Me­ri­wi­ki -pal­ve­luun, joka on Suo­men ym­pä­ris­tö­kes­kuk­sen pe­rus­ta­ma tie­to­kan­ta Suo­men jär­vi- ja me­ri­a­lu­eis­ta. Pal­ve­lus­ta on löy­det­tä­vis­sä mo­ni­puo­li­ses­ti tie­toa ja ha­vain­to­ja muun mu­as­sa kai­kis­ta Suo­men jär­vis­tä, joi­den pin­ta-ala ylit­tää heh­taa­rin.

Lou­nais-Suo­men va­ki­o­seu­ran­ta­pai­koil­la ei ha­vait­tu seu­ran­nan en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la si­ni­le­vää, ei­kä Ely-kes­kuk­seen ole tul­lut il­moi­tuk­sia muis­ta si­ni­le­vä­ha­vain­nois­ta Lou­nais-Suo­men alu­eel­la. Ti­lan­ne on ke­sä­kuun alul­le tyy­pil­li­nen. Tou­ko­kuun vii­le­ät sää­o­lot ovat hil­lin­neet si­ni­le­vien kas­vua, ei­vät­kä ve­sis­tö­jen läm­pö­ti­lat ole pääs­seet vie­lä nou­se­maan.

Sii­te­pö­ly­kau­si on käyn­nis­sä ja joi­den­kin kas­vi­la­jien sii­te­pö­ly saat­taa ve­den pin­nal­le ke­rään­ty­es­sään muis­tut­taa le­vä­e­siin­ty­mää. Esi­mer­kik­si män­nyn ja koi­vun sii­te­pö­lyä voi pai­koi­tel­len esiin­tyä täl­lä het­kel­lä hy­vin­kin run­saas­ti. Män­nyn ja koi­vun sii­te­pö­ly on vä­ril­tään kel­ler­tä­vää tai vaa­le­an rus­ke­aa, ja ha­jo­a­va sii­te­pö­ly­mas­sa usein hai­see voi­mak­kaas­ti. Sii­te­pö­ly voi muo­dos­taa ve­den pin­nal­le las­keu­tu­es­saan si­ni­le­vä­e­siin­ty­män kal­tai­sia rai­to­ja ja ka­sau­tu­mia.

Var­si­nais-Suo­men Ely-kes­kus ot­taa vas­taan le­vä­ha­vain­to­ja ym­pä­ri Lou­nais-Suo­mea. Ha­vain­not voi il­moit­taa nu­me­roon 0295 022 530. Jär­vi-Me­ri­wi­kiin on mah­dol­lis­ta kir­ja­ta le­vä­ha­vain­to­ja muu­al­ta­kin kuin va­ki­o­ha­vain­to­pai­koil­ta, joko kir­jau­tu­mal­la pal­ve­luun tai äly­pu­he­li­meen la­dat­ta­van Ha­vain­to­lä­het­ti-so­vel­luk­sen kaut­ta.