JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
20.11.2023 13.25

Kauppa­ka­ma­rilta kesävuok­ra­tukea

Uu­den­kau­pun­gin kaup­pa­ka­ma­ri­o­sas­to on päät­tä­nyt to­teut­taa ke­sä­vuok­ra­tu­ki­kam­pan­jan myös ke­säl­lä 2024. Tuen suu­ruus on 300 eu­roa ja sitä voi saa­da kol­mel­ta kuu­kau­del­ta. Tu­kea voi saa­da tek­nii­kan tai kaup­pa­tie­teen kor­ke­a­kou­luo­pin­toi­hin (am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu ja yli­o­pis­to) liit­ty­viin ke­sä­töi­hin.

Edel­ly­tyk­se­nä tuen saan­nil­le on se, et­tä työ­paik­ka ja vuok­rat­ta­va asun­to si­jait­se­vat Vak­ka-Suo­men alu­eel­la.

Kaup­pa­ka­ma­ri­o­sas­to on päi­vit­tä­nyt myös sti­pen­di­ja­ko­pe­rus­teen­sa. Uu­te­na sti­pen­di­muo­to­na on vuo­den 2024 alus­ta läh­tien lii­ke­toi­min­nan tai tek­nii­kan kor­kea-as­teen opis­ke­li­joil­le (am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu tai yli­o­pis­to) suun­nat­tu 1000 eu­ron sti­pen­di. Sti­pen­diä voi­vat ha­kea opis­ke­li­jat, jot­ka ovat teh­neet an­si­ok­kaan opin­näy­te­työn Vak­ka-Suo­men alu­een yri­tyk­siin. Sti­pen­di ja­e­taan va­paa­muo­tois­ten ha­ke­mus­ten pe­rus­teel­la ja sen saa­jis­ta päät­tää kaup­pa­ka­ma­ri­o­sas­ton hal­li­tus.

Kaup­pa­ka­ma­ri­o­sas­to ja­kaa jat­kos­sa sti­pen­de­jä ai­em­paan ta­paan ke­väi­sin myös No­vi­daan, Win­no­van Lai­ti­lan toi­mi­paik­kaan, Lai­ti­lan ja Uu­den­kau­pun­gin lu­ki­oi­hin sekä kaik­kiin Vak­ka-Suo­men alu­eel­la toi­mi­viin ylä­kou­lui­hin.

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely