JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Naantalin uuden K-Supermarket Ukko-Pekan kauppiaiksi tulee Uudessakaupungissa kauppiaina toimivat Jari ja Elina Lehto. Myös lapset Juuso ja Jonna Lehto aloittavat työskentelyn kaupassa.

Naantalin uuden K-Supermarket Ukko-Pekan kauppiaiksi tulee Uudessakaupungissa kauppiaina toimivat Jari ja Elina Lehto. Myös lapset Juuso ja Jonna Lehto aloittavat työskentelyn kaupassa.

K-ryhmä

Uutiset
Naantali
20.11.2023 11.59

Itäpoijusta tutut kauppiaat myös Naantalin Ukko-Pekan kauppiaiksi

Jes­se Ran­ta

Naan­ta­lin K-Su­per­mar­ket Uk­ko-Pe­kan kaup­pi­ai­na aloit­ta­vat en­si maa­lis­kuun alus­ta paik­ka­kun­nal­la jo en­tuu­des­taan tu­tut ja ko­ke­neet kaup­pi­aat Jari ja Eli­na Leh­to.

Leh­dot jat­ka­vat tois­tai­sek­si myös Uu­den­kau­pun­gin K-Su­per­mar­ket Itä­poi­jus­sa. Naan­ta­liin tu­le­vat työs­ken­te­le­mään myös per­heen lap­set Jon­na Leh­to ja Juu­so Leh­to.

– Pa­laam­me Naan­ta­liin in­nol­la luot­saa­maan pe­rin­tei­käs­tä K-Su­per­mar­ket Uk­ko-Pek­kaa ja ra­ken­ta­maan uut­taa ny­ky­ai­kais­ta ruo­ka­kaup­paa, joka avau­tuu noin vuo­den ku­lut­tua, Leh­dot ker­to­vat tie­dot­tees­sa.

Ny­kyi­sen K-Su­per­mar­ket Uk­ko-Pe­kan kor­vaa­van uu­den su­per­mar­ke­tin ra­ken­nus­työt al­koi­vat ke­säl­lä. Kaup­pa val­mis­tuu Ruo­nan yh­dys­tien var­rel­le lä­hel­le ny­kyis­tä su­per­mar­ke­tia.

Jari Leh­don kaup­pi­a­su­ra al­koi Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa vuon­na 1994 Ta­va­ra­ta­lo Öh­ma­nil­la, joka muut­tui K-Mar­ket Itä­poi­juk­si. Leh­dot ovat toi­mi­neet kaup­pi­ai­na muun mu­as­sa Naan­ta­lis­sa K-Su­per­mar­ket El­le­nis­sä ja vii­mei­set seit­se­män vuot­ta Uu­den­kau­pun­gin K-Su­per­mar­ket Itä­poi­jus­sa.