JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
 Vehmaan seurakunnan Laulupaja esiintyi tapahtumassa Hanna Pishron johdolla.

Vehmaan seurakunnan Laulupaja esiintyi tapahtumassa Hanna Pishron johdolla.

Uutiset
Vehmaa
25.3.2023 16.00

Ikäihmisiä kannustettiin liikkumaan Vehmaalla

Ikäins­ti­tuu­tin Iki­liik­ku­ja-tee­ma­vii­kol­la Veh­maan Van­hus- ja vam­mais­neu­vos­to jär­jes­ti ti­lai­suu­den Se­ni­o­ri­ta­lo Ten­ho­las­sa tar­koi­tuk­se­na kan­nus­taa ikäih­mi­siä li­sää­mään lii­kun­taa.

Ti­lai­suus oli ren­to, huu­mo­rin kei­noin pui­tiin run­saan ylei­sön kans­sa lii­kun­nan aloit­ta­mi­sen vai­keuk­sia.

Tar­jon­taa Veh­maal­la riit­tää. Kun­ta tar­jo­aa il­mai­sen kun­to­sa­lin käy­tön elä­ke­läi­sil­le, Elä­ke­lii­ton ve­tä­mä­nä on ker­ran vii­kos­sa kä­ve­lyä sau­voil­la tai il­man, pe­la­taan boc­ci­aa ja tuo­li­jum­pa­taan.

Seu­ra­las­sa ovat käy­tös­sä kun­to­por­taat ja fris­bee­golf­ra­ta. Kan­sa­lai­so­pis­tol­la mo­nen­lai­sia lii­kun­ta­ryh­miä. Ke­vääl­lä al­kaa pa­del-pe­lin har­joit­te­lu. Jos in­nos­tus­ta riit­tää myös Elä­ke­liit­to voi jär­jes­tää pa­del-kurs­sit.

Näi­tä kaik­kia esit­te­li Elä­ke­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Kai­sa Vir­ta­la. Ti­lai­suu­des­sa sai ko­keil­la boc­ci­aa Aar­no Ar­ve­lan opas­tuk­sel­la.

Ar­ja Hei­no­mä­ki kan­nus­ti esi­tel­mäs­sään kaik­kia li­sää­mään lii­kun­taa. Li­has­voi­man li­sää­mi­nen aut­taa yl­lä­pi­tä­mään niin fyy­sis­tä kuin psyyk­kis­tä hy­vin­voin­tia.

Van­hus-ja vam­mais­neu­vos­to muis­ti yh­tä iki­liik­ku­jaa, An­ja Pa­lo­mä­keä, kun­ni­a­kir­jal­la esi­mer­kil­li­ses­tä toi­min­nas­ta oman kun­non yl­lä­pi­tä­mi­ses­tä.

Myös Veh­maan seu­ra­kun­nan Lau­lu­pa­ja esiin­tyi Han­na Pish­ron joh­dol­la. Ylei­sä sai naut­tia kan­te­leen soi­tos­ta ja lau­lus­ta.

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely