JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Helteet heikentävät tämän vuoden mustikkasatoa.

Helteet heikentävät tämän vuoden mustikkasatoa.

Arkisto / Saara Huovinen

Uutiset
20.7.2021 15.18

Helteet ovat heikentäneet mustikkasatoa, puolukan pölytys on onnistunut

Mus­ti­kan pää­sa­to­kau­si on al­ka­nut ete­läi­ses­sä Suo­mes­sa. Run­saas­ta ku­kin­nas­ta ja on­nis­tu­nees­ta pö­ly­tyk­ses­tä huo­li­mat­ta mus­tik­ka­sa­to jää Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen mu­kaan kui­vuu­den ta­kia enin­tään kes­kin­ker­tai­sek­si.

Ha­vain­to­met­sien raa­ois­ta mus­ti­kois­ta hie­man yli 60 pro­sent­tia on pääs­syt kyp­sik­si mar­joik­si saak­ka, kun pit­kä­ai­kai­nen kes­ki­ar­vo on yli 80 pro­sent­tia.

– Kui­vuus on ve­rot­ta­nut sel­väs­ti mus­tik­ka­sa­toa. Kui­vuus pie­nen­tää myös kyp­sän mus­ti­kan ko­koa, jo­ten täy­det mus­tik­ka­san­got ovat mo­nin pai­koin työn ta­ka­na tänä vuon­na, ker­too Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen eri­kois­tut­ki­ja Rai­ner Pel­to­la.

Puo­luk­ka on nyt raa­ki­le­vai­hees­sa koko Suo­mes­sa. Puo­lu­kan pö­ly­tys on on­nis­tu­nut tä­hä­nas­tis­ten ha­vain­to­jen pe­rus­teel­la eri­no­mai­ses­ti. Ha­vain­to­met­sis­sä jopa yli 90 pro­sent­tia puo­lu­kan ku­kis­ta on he­del­möit­ty­nyt, kun pit­kä­ai­kai­nen kes­ki­mää­räi­nen pö­ly­tys­tu­los puo­lu­kal­la on hie­man yli 60 pro­sent­tia.

– Näyt­tää sil­tä, et­tä mus­tik­ka­sa­toa hei­ken­tä­neet hel­teet ovat ol­leet erit­täin otol­li­sia puo­luk­kaa pö­lyt­tä­vien hyön­teis­ten ak­tii­vi­suu­del­le. Puo­luk­ka myös kes­tää kui­vuut­ta mus­tik­kaa pa­rem­min, jo­ten puo­luk­ka­sa­dos­ta voi tul­la hy­vä­kin, Pel­to­la ker­too.