JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Palkitut Kaisa Virtala, Kaija Santanen, Jukka Luotonen, Leena Heinonen, Marjo Lehtonen, Aarno Arvela, Marjo-Riitta Mikkola ja Kaarina Frosterus.

Palkitut Kaisa Virtala, Kaija Santanen, Jukka Luotonen, Leena Heinonen, Marjo Lehtonen, Aarno Arvela, Marjo-Riitta Mikkola ja Kaarina Frosterus.

Vehmaa Eläkeliitto

Uutiset
Vehmaa
13.6.2024 11.52

Eläkeliiton Vehmaan yhdistys juhli 50-vuotista taivaltaan

Elä­ke­lii­ton Veh­maan yh­dis­tys ry täyt­ti 50-vuot­ta ja juh­laa vie­tet­tiin Veh­maan seu­ra­kun­ta­ta­lol­la run­saan juh­la­vie­ras­jou­kon kans­sa. Juh­lan avauk­sen mu­sii­kin mer­keis­sä teki kant­to­ri Vir­pi Vä­hä­pas­si.

Ter­veh­dys­sa­nat lau­sui yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Kai­sa Vir­ta­la. Juh­la­pu­heen piti Elä­ke­lii­ton van­hu­sa­si­a­mies Ire­ne Vuo­ri­sa­lo. Hän oli pe­reh­ty­nyt hy­vin yh­dis­tyk­sen toi­min­taan joka on to­del­la mo­ni­puo­lis­ta ja yh­tei­söl­lis­tä toi­min­taa.

Lau­lu­e­si­tyk­sis­tä vas­ta­si Rita San­ta­nen Vir­pi Vä­hä­pas­sin sä­es­tä­mä­nä, kap­pa­leet jot­ka Rita esit­ti oli­vat ”Lau­lu­ni ai­heet” ja ”Maa­il­ma on kau­nis”. Mar­ja Rou­va­li tul­kit­si Rai­li Malm­ber­gin ru­non ”Rak­kau­den­tun­nus­tus isän­maal­le”. Runo oli hy­vin­kin ajan­koh­tai­nen maa­il­man ti­lan­teet huo­mi­oi­den.

Yh­dis­tyk­sen ret­kis­tä ja muus­ta toi­min­nas­ta esi­tet­tiin di­ae­si­tys jon­ka oli koon­nut Rit­va Sep­pä­lä ja esi­tyk­sen alus­ti pu­heen­joh­ta­ja Kai­sa Vir­ta­la. Juh­las­sa ja­et­tiin myös Elä­ke­lii­ton an­si­o­merk­ke­jä an­si­oi­tu­neil­le yh­dis­tyk­sen jä­se­nil­le. An­si­o­mer­kit ja­koi Elä­ke­lii­ton van­hu­sa­si­a­mies Ire­ne Vuo­ri­sa­lo ja avus­ta­ji­na oli­vat Rit­va Sep­pä­lä ja Jaak­ko Le­on­saa­ri.

Kul­tai­sen an­si­o­mer­kin sai Mar­jo-Riit­ta Mik­ko­la, joka on toi­mi­nut yh­dis­tyk­ses­sä ak­tii­vi­ses­ti yli 20 vuot­ta. Ho­pei­sen an­si­o­mer­kin sai­vat Aar­no Ar­ve­la, Kaa­ri­na Fros­te­rus, Lee­na Hei­no­nen, Mar­jo Leh­to­nen, Juk­ka Luo­to­nen, Kai­ja San­ta­nen ja Kai­sa Vir­ta­la. Juh­lan pää­tös­sa­nat lau­sui kirk­ko­her­ra Juk­ka Kemp­pai­nen. Yh­teis­lau­lu­na juh­lan päät­teek­si lau­let­tiin Var­si­nais­suo­ma­lais­ten lau­lu. Juh­la oli läm­min­hen­ki­nen ja iloi­sen pu­heen­so­ri­nan sä­vyt­tä­mä mie­leen­pai­nu­va ta­pah­tu­ma. Juon­ta­ja­na juh­las­sa toi­mi yh­dis­tyk­sen va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Jaak­ko Le­on­saa­ri.

Yh­dis­tys kiit­tää läm­pi­mäs­ti kaik­kia juh­liin osal­lis­tu­nei­ta ja muil­la ta­voin yh­dis­tys­tä muis­ta­nei­ta.

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely