JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Koitto Verha on nyt Vakka-Rastin kunniajäsen.

Koitto Verha on nyt Vakka-Rastin kunniajäsen.

Pekka Lehtoruusu

Urheilu
20.3.2024 16.40

Vakka-Rastissa valmis­tau­dutaan kevääseen

Suun­nis­tus

Vak­ka-Ras­tin ke­vät­ko­kous kut­sui Koit­to Ver­han seu­ran kun­ni­a­jä­se­nek­si. Hän on nel­jän­kym­me­nen vuo­den ai­ka­na toi­mi­nut seu­ras­sa eri teh­tä­vis­sä. Hän on vas­tan­nut kil­pai­lu­ja­os­tos­ta, teh­nyt maas­to­työ­tä kart­toi­hin ja ol­lut vaa­ti­vis­sa ra­ta­mes­ta­ri­teh­tä­vis­sä.

Ver­han pit­kään kil­pai­lu-uraan mah­tuu jo vuon­na 1989 seu­ral­le han­kit­tu SM-vies­tin prons­si. Kil­pai­luin­to on säi­ly­nyt hä­nel­lä tä­hän as­ti.

Suun­nis­ta­jil­la on jo kova halu pääs­tä met­sään. Tai­toil­las­sa vii­me vii­kol­la El­sa An­ke­lo an­toi yli kol­mel­le­kym­me­nel­le kun­to­suun­nis­ta­jal­le oh­jei­ta rei­tin­va­lin­toi­hin, ras­tin ot­toon ja kar­tan lu­kuun.

Vak­ka-Ras­ti kan­nus­taa osal­lis­tu­maan kil­pai­lui­hin tänä vuon­na. Kil­pai­lui­hin il­moit­tau­tu­mi­nen on ol­lut vil­kas­ta. Ju­ko­lan ja Ven­lo­jen vies­tei­hin on il­moit­tau­tu­nut lä­hes kol­me­kym­men­tä suun­nis­ta­jaa, mut­ta vie­lä­kin mah­tuu mu­kaan.

Suun­nis­tuk­sen ve­te­raa­nien MM-kil­pai­lut pi­de­tään ke­säl­lä Tu­run ym­pä­ris­tös­sä. Seu­ras­ta sin­ne on il­moit­tau­tu­nut jo kol­me­tois­ta kil­pai­li­jaa. Mää­rä on en­nä­tyk­sel­li­nen. Kaik­ki­aan kil­pai­lui­hin on il­moit­tau­tu­nut yli 3300 osa­not­ta­jaa.

Vak­ka-Ras­ti on päi­vit­tä­nyt Sor­va­kon, Saar­nis­ton ja Ka­lan­nin kar­tat kou­lu­jen ja oman nuo­ri­so­toi­min­nan käyt­töön. Seu­ra sai Lähi-Ta­pi­o­lal­ta ra­hoi­tus­ta ope­tus­kart­to­jen päi­vi­tyk­seen. En­nen ke­vät­tä val­mis­tuu vie­lä Sant­ti­on kart­ta.

Näköislehdet

Kysely