JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Maskun vihreävalkoiset ja Naantalin keltamustat aloittavat taistelun Kolmosen pisteistä huhtikuussa.

Maskun vihreävalkoiset ja Naantalin keltamustat aloittavat taistelun Kolmosen pisteistä huhtikuussa.

Aki Simola

Urheilu
21.3.2024 10.00

TPK ja TPS luopuivat jalkapallon Kolmosesta

Jal­ka­pal­lo

Aki Si­mo­la

Kol­mo­sen va­kiin­tu­nut 12 jouk­ku­een jal­ka­pal­lo­sar­ja jou­du­taan tänä vuon­na pe­laa­maan kah­den jouk­ku­een va­jauk­sel­la.

Kym­me­nen jouk­ku­een kak­sin­ker­tai­sek­si sar­jak­si ty­pis­ty­mi­sen syy­nä ovat Tu­run Pal­lo­ker­hon ja Tu­run Pal­lo­seu­ran myö­hään ta­pah­tu­neet luo­pu­mi­set.

Rei­lut 20 vuot­ta Kol­mo­ses­sa pe­lan­neen TPK:n pää­tös­tä osat­tiin jo ai­em­min ou­nas­tel­la, mut­ta mah­ti­seu­ra TPS:n luo­vut­ta­mis­ta kalk­ki­vii­voil­la voi­daan pi­tää mel­koi­sen yl­lät­tä­vä­nä. Pe­rin­teis­ten suur­seu­ro­jen pois­tu­mi­sen syyk­si mo­lem­mat il­moit­ti­vat pu­lan sekä pe­laa­jis­ta et­tä val­men­ta­jis­ta.

Pal­lo­lii­ton län­ti­sel­lä alu­eel­la yri­tet­tiin vii­mei­seen saak­ka kai­kin kei­noin löy­tää rat­kai­su­vaih­to­eh­to­ja ikä­vään ti­lan­tee­seen. Oman han­ka­luu­ten­sa muu­tok­siin ai­heut­taa myös Ah­ve­nan­maa, jos­sa pe­la­taan vain vii­kon­lop­pui­sin.

– Näin myö­hään sar­ja­oh­jel­man aset­te­lun jäl­keen tul­lei­ta luo­vu­tuk­sia ei on­nek­si Kol­mo­sen ta­sol­la ole juu­ri­kaan näh­ty. Ai­ka­tau­lu­syis­tä meil­le ei lo­pul­ta jää­nyt muu­ta vaih­to­eh­toa kuin vie­dä sar­ja läpi kym­me­nel­lä jouk­ku­eel­la, Pal­lo­lii­ton mas­ku­lai­nen alu­e­pääl­lik­kö Jou­ni Koi­vu­nie­mi har­mit­te­lee.

Va­kan alu­een Kol­mo­sen mie­his­töt Mas­kun Pal­lo­seu­ra ja Naan­ta­lin VG-62 val­mis­tau­tu­vat täy­del­lä höy­ryl­lä huh­ti­kuus­sa al­ka­vaan sar­jaan.

– Tot­ta kai pa­rin ot­te­lun har­ven­nus har­mit­taa. Pe­le­jä var­ten­han täs­sä on tal­vi tree­nat­tu. Täy­tyy yrit­tää voit­taa kor­vaa­via mat­se­ja tuol­ta cu­pin koi­tok­sis­ta, Mas­kun jouk­ku­een­joh­ta­ja Kari Aho­nen to­te­aa.

Mas­ku ja VG ovat mo­lem­mat mu­ka­na myös Suo­men Cu­pin kil­pai­lus­sa. Naan­ta­li­lai­set ki­saa­vat cu­pin jat­ko­pai­kas­ta per­jan­tai­na Kar­ve­tis­sa Par­gas IF:n kans­sa kel­lo 19.45.

Näköislehdet

Kysely