JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Samuli Lax niittasi illan viimeisen osuman ja katkaisi Bullsin kirin.

Samuli Lax niittasi illan viimeisen osuman ja katkaisi Bullsin kirin.

Jesse Ranta

Urheilu
Vehmaa
16.11.2020 15.18

Ryhti piti pintansa Vehmaan kärkiottelussa

Sa­li­ban­dy

UHV Bul­ls 2

Ryh­ti 4

Jes­se Ran­ta

Sa­li­ban­dyn kak­kos­di­vi­si­oo­nan län­si­ran­ni­kon loh­kon kär­ki­ot­te­lu per­jan­tai­na Veh­maal­la tar­jo­si ylei­söl­le ko­va­ta­soi­sen ja ta­sa­vä­ki­sen kamp­pai­lun. Voit­ta­jak­si sel­viy­tyi lo­pul­ta sar­ja­kär­jes­sä edel­leen tap­pi­oit­ta ete­ne­vä Nou­si­ais­ten Ryh­ti maa­lein 2–4 (0–3, 1–0, 1–1).

Vie­rai­li­ja Ryh­din voi­ton ta­ka­si jouk­ku­een jo tu­tuk­si tul­lut vah­va ot­te­lun al­ku, jon­ka tur­vin jouk­kue sel­viy­tyi Veh­maan per­jan­tai-il­lan sau­nas­ta UHV Bul­l­sin här­kien ko­vas­ta pai­nos­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta kol­men pis­teen ko­ti­mat­kal­le.

Al­ku­tah­dit Ryh­din voi­tol­le löi Tom­mi Suo­ja­nen jo ot­t­leun kol­man­nel­la mi­nuu­til­la syn­ty­neel­lä osu­mal­la. Avau­se­rän puo­li­vä­lis­sä Ol­li Lau­ren ja Jani Kak­so­nen jär­jes­ti­vät sa­la­ma­maa­leil­laan vie­raat jo kah­den maa­lin kar­ku­mat­kal­le, jol­loin Bul­ls-luot­si Tino Lai­ne näki par­haim­mak­si ke­rä­tä jouk­ku­een­sa ko­koon ai­ka­li­sään tur­vau­tu­en.

– Em­me ol­leet en­sim­mäi­seen kymp­piin val­mii­ta. Eh­kä ka­ve­rin fyy­si­syys ja kova kar­vaus yl­lät­ti­vät, vaik­ka ei tie­ten­kään oli­si saa­nut. Ai­ka­li­sän jäl­keen pe­lim­me pa­ra­ni pal­jon, Lai­ne ker­ta­si.

Toi­nen erä las­ket­tiin­kin här­kä­lau­man voi­tok­si. Al­kus­ho­kis­ta sel­viy­ty­nyt Bul­ls ot­ti oh­jat ja sai vie­tyä pal­lol­lis­ta pe­liä pois vie­rai­li­jal­ta. Pi­dem­pien hyök­käyk­sien vir­ta toi tu­los­ta ajas­sa 34.25, kun Aa­ron Ho­lan­ne lau­koi yli­voi­mal­la ka­ven­nuk­sen ve­li­poi­ka Ee­ro Ho­lan­teen syö­tös­tä.

Pi­ris­ty­neen peli-il­meen myö­tä ko­ti­jouk­kue loi paik­ko­ja use­am­paan­kin osu­maan, mut­ta jäi vie­lä tois­tai­sek­si yri­tyk­sil­lään lois­ta­vas­ti Ryh­din maa­lil­la tor­ju­neen Tee­mu Saa­ri­sen var­joon.

Oman osan­sa teki myös vie­rai­den uh­rau­tu­va puo­lus­tus, joka tor­jui ken­ties jopa enem­män pal­lo­ja kuin Saa­ri­nen.

– Meil­lä jat­kui jo lii­an­kin tu­tuk­si tul­lut te­hot­to­muus. Nel­jäl­lä pääs­te­tyl­lä sa­li­ban­dy­ot­te­lu pi­täi­si voit­taa, mut­ta ei sitä kah­del­la teh­dyl­lä voi­te­ta. Loim­me hy­vin paik­ko­ja, mut­ta pal­jon jäi ve­to­ja peit­toi­hin tai meni ohi. Sii­tä täy­tyy an­taa tun­nus­tus, et­tä uh­rau­tu­vas­ti he peit­ti­vät ve­to­ja, Lai­ne jat­koi.

Pää­tö­se­räs­tä muo­dos­tui to­del­li­nen tril­le­ri Bul­l­sin ha­kies­sa rai­voi­sas­ti ka­ven­nu­so­su­mia pai­na­en pe­liä vie­rai­den pää­tyyn. Pal­kin­ton­sa jouk­kue sai hie­man myö­hään, kun Ee­mil Ha­ko­nie­mi si­val­si ka­ven­nuk­sen kuu­si mi­nuut­tia en­nen täyt­tä ai­kaa.

Kel­lon käy­des­sä Ryh­din eduk­si här­kä­lau­ma oli pa­ko­tet­tu yhä roh­ke­am­paan ja no­pe­am­paan hyök­käys­pe­liin. Se ava­si paik­ko­ja myös vie­rail­le. Lo­pul­ta voit­to­lu­ke­mik­si jää­neen 4–2-osu­man ro­kot­ti Bul­ls-vah­ti Kaa­po Hau­kan taak­se yli­voi­ma­hyök­käyk­sen päät­teek­si Sa­mu­li Lax Da­niel Pa­hik­ka­lan esi­työs­tä.

– Bul­ls ot­ti meil­tä pal­lon­hal­lin­taa, em­me­kä ol­leet ihan par­haim­mil­lam­me sii­nä. Kol­man­nes­sa eräs­sä puo­lus­tim­me vii­sik­ko­na hy­vin, mikä riit­ti voit­toon. Ta­so­kas ot­te­lu, Ryh­din pää­val­men­ta­ja Tom­mi Var­jo­nen kom­men­toi.