JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Robert Hall III on liittyy loppukaudeksi Korihaiden joukkueeseen.

Robert Hall III on liittyy loppukaudeksi Korihaiden joukkueeseen.

Harri Vallila

Urheilu
Uusikaupunki
3.2.2021 16.00

Robert Hall III mukaan haiparveen

Ko­ri­pal­lo

Ko­ris­lii­gas­sa pe­laa­va Uu­den­kau­pun­gin Ko­ri­hait on teh­nyt lop­pu­kau­den mit­tai­sen so­pi­muk­sen yh­dys­val­ta­lai­sen Ro­bert Hall III:nnen kans­sa. Vuon­na 1995 syn­ty­nyt Hall on pe­lan­nut kak­si edel­lis­tä kaut­ta mies­ten I-di­vi­si­oo­na B:tä PuHu Ju­ni­o­rei­den jouk­ku­ees­sa.

193-sent­ti­nen Hall on Ca­me­ro­nin yli­o­pis­ton kas­vat­ti. NCAA:n II-di­vi­si­oo­nas­sa pe­laa­vas­sa Ca­me­ro­nin jouk­ku­ees­sa Hall pus­sit­ti se­ni­o­ri­kau­del­laan 23 ot­te­lus­sa kes­ki­mää­rin 10,6 pis­tet­tä, 4,2 le­vy­pal­loa ja 2,0 syöt­töä.

Am­mat­ti­lai­su­ran­sa Hall aloit­ti vii­me kau­del­la Van­taal­la PuHu Ju­ni­o­rei­den ri­veis­sä ja teki kes­ki­mää­rin 22,5 pis­tet­tä, 8,0 le­vy­pal­loa ja 6,2 syöt­töä. Myös täk­si kau­dek­si Van­taal­le jää­nyt Hall on jat­ka­nut sii­tä mi­hin vii­me kau­del­la jäi. Tä­män kau­den 15 ot­te­lus­sa Hal­lin kes­ki­ar­vot ovat ol­leet 21,5/9,1/7,0.

– Tre­vor Blon­di­nin pois­sa­o­lon seu­rauk­se­na koim­me, et­tä tar­vit­sem­me vä­hän vah­vis­tus­ta ko­koon­pa­noom­me. Hall on vai­kut­ta­nut ole­van in­nois­saan ja ha­lu­aa mah­dol­li­suu­den osoit­taa tai­to­jaan Ko­ri­hais­sa. Sain hä­nes­tä hy­vät suo­si­tuk­set PuHu Ju­ni­o­rei­den pää­val­men­ta­ja Mik­ko Lar­kak­sel­ta, ker­too Ko­ri­hai­den pää­val­men­ta­ja Jar­no Ni­ku­la.

Hall liit­tyi Ko­ri­hai­den vah­vuu­teen al­ku­vii­kos­ta ja on har­joi­tel­lut jouk­ku­een mu­ka­na tä­män vii­kon ajan.