JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Urheilu
Naantali
2.4.2024 9.50

Ringeten SM-turnaus Naantalissa

Naan­ta­lin VG-62 rin­get­te jär­jes­tää en­sim­mäis­tä ker­taa rin­ge­ten C-nuor­ten SM-tur­nauk­sen 5.-7. huh­ti­kuu­ta.

Tur­nauk­seen osal­lis­tuu 17 jouk­ku­et­ta ym­pä­ri maan. Tur­naus on ikä­luo­kan kau­den mer­kit­tä­vin ta­pah­tu­ma, sil­lä sen päät­teek­si yk­si jouk­ku­eis­ta kruu­na­taan Suo­men mes­ta­rik­si.

Tur­naus pe­la­taan nel­jäs­sä loh­kos­sa, min­kä jäl­keen ryh­dy­tään rat­ko­maan si­joi­tuk­sia. Fi­naa­li­jouk­ku­eet sel­vi­te­tään loh­ko­vai­heen, puo­li­vä­lie­rien ja vä­lie­rien kaut­ta. Vä­lie­rät ja fi­naa­lit pe­la­taan sun­nun­tai­na 7. huh­ti­kuu­ta.

Tur­nauk­sen suun­nit­te­lu on aloi­tet­tu jo vii­me syk­sy­nä ja jär­jes­tä­mi­seen on ke­rät­ty ryh­mä va­paa­eh­toi­sia seu­ra­toi­mi­joi­ta.

VG-62:n C-nuo­ret voit­ti­vat val­ta­kun­nal­li­sen sar­jan, jo­ten jouk­ku­eel­la on mah­dol­li­suus tais­tel­la Suo­men mes­ta­ruu­des­ta.

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely