JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Urheilu
1.6.2023 12.49

Mynärastit Nousiaisissa

Suun­nis­tus

My­nä­ras­tit suun­nis­tet­tiin 29.5. Nou­si­ai­sis­sa Pit­kä­mä­es­sä.

Osal­lis­tu­jia oli 130.

Tu­lok­set:

1,5 km: 1) Leis­ko Jaa­na 24:29 2) Hei­no­nen Tuo­mas 25:25 3) Ha­ka­nen Ou­ti 29:55 4) El­sa 30:22 5) Ke­to­la Ee­vi 41:46 6) Hei­no­nen Nuut­ti 41:52 7) Elf­veng­ren Päi­vi 43:02 8) Yli-Hal­li­la Ter­hi 43:51.

2,5 km: 1) Ko­jo­la Neea 25:36 2) Jär­ve­lä Kal­le 29:56 3) Pel­to­la Oke 31:06 4) Ke­to­la Pau­lii­na 31:33 5) Grön­roos Timo 33:07 6) Hu­vi­la Timo 33:28 7) Pal­da­nius Jor­ma 34:48 8) Suna Ei­ja 38:25 9) Leh­ti­mä­ki Kai­sa 40:06 10) Lei­no Sari 40:09 11) Tam­mi Kal­le 40:28 12) Sa­lo­nen Oi­va 40:56 13) Raap­pa­na Tuu­o­mas 42:03 14) Lai­ne Juk­ka 42:08 15) Lii­ma­tai­nen Mar­kus 42:47 16) Ali­lont­ti­nen Mart­ti 43:13 17) He­denst­röm Rau­no 43:23 18) Ten­hu­nen Oxa­na 43:24 19) Moi­la­nen Kirs­ti 44:21 20) Jo­ki­nen Ju­ha­ni 44:24 21) Säy­näs­lah­ti Ee­mil 45:25 22) Ta­sa­nen An­nuk­ka 45:29 23) Ran­nik­ko Sau­li 46:17 24) Fo­men­ko Jan­na 47:36 25) Vir­ta­nen Miia 47:43 26) Lu­mi­ai­nen An­ni 49:04 27) Tam­men­kos­ki Mau­no 49:09 28) Huur­re Eli­as 50:16 29) Ny­man Mat­ti 50:38 30) San­ka­ri Eli­na 52:09 31) San­ka­ri Päi­vi 52:26 32) Han­nu­la Päi­vi 52:41 33) Jär­vis­tö Pert­ti 53:48 34) Val­to­nen Jari 1:00:25 35) Ny­man Jaak­ko 1:07:14 36) Palmg­ren Lot­ta 1:18:11 37) Hei­ke­lä Pek­ka 1:19:02 38) Team Lenk­ka­rit 1:20:32 39) Aal­to­nen Jaak­ko 1:34:19. Kesk. N.N 50:13, Vii­ta­sa­lo Vei­jo 1:21:29.

3.9 km: 1) Päi­vi­ke Jo­han 35:26 2) Män­ty Mark­ku 38:37 3) Ny­man Ma­ti­as 39:01 4) Ää­ri Ari 42:21 5) Val­to­nen An­ni 45:02 6) Paa­si­ki­vi Mik­ko 45:48 7) Ten­hu­nen Joni 48:10 8) Val­to­nen Es­si 48:24 9) Pal­da­nius Kim­mo 49:04 10) Ko­jo­la Lau­ri 50:02 11) Kui­va­la Han­nu 51:13 12) Hei­no­nen Sini 51:40 13) Vir­ta­nen Mat­ti 51:45 14) Eu­ra Vesa-Mat­ti 52:40 15) Hent­to­nen Eli­na 53:39 16) Ralf Ölan­der 54:25 17) Kui­va­la Juha 55:10 18) Ölan­der Emil 55:26 19) Kes­ki­ta­lo Jus­si 56:34 20) Toi­vo­nen Toni 57:00 21) Lin­de­man Jor­ma 58:46 22) Saa­rio Jou­ni 58:58 23) Lam­mi­la Tar­ja 59:16 24) Si­pi­lä Mat­ti 59:21 25) Vir­ta­nen Kari 1:00:42 26) Nie­mi­nen Jar­mo 1:00:58 27) Aal­to­nen Tom­mi 1:01:02 28) Nuu­te­ro-Kos­ki An­na-Kai­sa 1:01:42 29) Hal­mi­nen Juho 1:05:39 30) Ajo­sen­pää Ee­ro 1:06:02 31) Hei­no­nen Eli­na 1:06:14 32) Jo­ki­nie­mi Juu­so 1:07:12 33) Eu­ra Ree­ta-Mari 1:07:41 34) Kes­ki­ta­lo Mark­ku 1:08:49 35) Kes­ki­ta­lo Valt­te­ri 1:09:27 36) Jär­vi­nen An­ne 1:11:01 37) Ra­ja­mä­ki San­na ja Mik­ko 1:11:28 38) For­sell Net­ta 1:16:07 39) Mat­ti­la Eli­na 1:17:11 40) Etu-Huit­ti Mai­ja 1:18:06 41) Hyyp­pä Sep­po 1:19:42 42) Suu­ro­nen Tom­mi 1:20:48 43) Aal­to Su­san­na 1:22:34 44) Pii­roi­nen Tau­no 1:26:29 45) Lah­to­nen Jyr­ki 1:27:09 46) Suo­lah­ti Yr­jö 1:28:04 47) Tyys­kä­nen Un­to 1:35:16 48) Ra­ja­la Lin­da 1:45:45 49) Si­mo­lin Pent­ti 1:47:22 50) Män­ty­lä Hei­di 1:48:08 50) Ol­li­la Jaa­na 1:48:08 52) Vuo­ri­nen Nii­na 2:05:48.

5,9 km: 1) Dahl Juho 51:02 2) Pa­ju­ki­vi Ant­ti 54:06 3) Kor­pi­nen Ta­ne­li 55:52 4) Vil­ja­nen Heik­ki 1:06:17 5) He­lan­der Mika 1:07:05 6) Ran­ta­sa­lo Mika 1:07:50 7) Leh­ti Esa 1:08:03 8) Kor­ho­nen Heik­ki 1:09:28 9) Brink An­ders 1:10:52 10) Päär­ni Pert­ti 1:11:40 11) Haa­vik­ko Alek­si 1:13:34 12) Heik­ki­lä Vesa 1:14:14 13) Val­to­nen Kim­mo 1:14:32 14) Kos­ki Toni 1:16:32 15) Ri­ta­not­ko Mark­ku 1:17:12 16) Le­vä­leh­to Riku 1:17:18 17) Lou­ko­nen Veik­ko 1:19:04 18) Uhlg­ren Juk­ka 1:19:19 19) Mo­no­nen Mar­kus 1:19:45 20) Suo­mi­nen Paa­vo 1:20:03 21) Pii­ro­nen Timo 1:22:22 22) Leh­to Vil­le 1:23:41 23) Etu-Huit­ti Ar­to 1:23:46 24) Ki­vi­ran­ta Kim­mo 1:27:13 25) Bö­ling Jari 1:38:34 26) Hon­ka-Hal­li­la El­jas 1:53:02. Kesk. Ran­ta­nen Rei­ma 1:08:14, Hei­no­nen Juk­ka 1:10:01, Val­li­vir­ta Timo 1:46:01.