JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Urheilu
Uusikaupunki
12.11.2020 8.19

Korihaille kauden pieni­nu­me­roisin tappio

Ko­ri­pal­lo

Kou­vot 85

Ko­ri­hait 74

Juha Lai­ne

Kun suu­ria ei voi odot­taa, niin pie­niin­kin pi­tää ol­la tyy­ty­väi­nen. Uu­den­kau­pun­gin Ko­ri­hait ei riuh­tais­sut it­se­ään ir­ti nol­la­ker­hos­ta, mut­ta pys­tyi en­sim­mäi­sen ker­ran täl­lä kau­del­la pi­tä­mään tap­pi­o­lu­ke­mat sie­det­tä­vi­nä. Kou­vo­lan Kou­vo­jen vah­va kol­mas jak­so sii­vit­ti isän­nät kar­ku­mat­kal­le, mut­ta hai­par­vi py­syi pa­ran­tu­neen heit­to­pe­lin an­si­os­ta lä­hel­lä. Lop­pu­lu­ke­mat oli­vat 85–74.

Kou­vo­jen pis­te­mää­rä 85 pin­naa ker­toi pie­nes­tä hai­puo­lus­tuk­sen te­rä­vöi­ty­mi­ses­tä ja Sal Nu­hun läs­nä­o­lo ko­rin al­la hel­pot­ti hie­man sa­vot­taa. Vaik­ka sa­taa pin­naa ei men­nyt omiin, niin lii­kaa tuli vie­lä­kin er­hei­tä. Pa­hin vir­he oli Kou­vo­jen ta­ka­mie­hen Tuo­mas Hir­vo­sen pääs­tä­mi­nen heit­to­paik­koi­hin, kun käsi oli kuu­ma­na. Hir­vo­sen pis­te­put­ken avul­la ko­ti­jouk­kue repi eroa.

Kou­vot joh­ti jo 17 pis­teel­lä, en­nen kuin hai­kap­tee­ni Miik­ka Mart­ti­nen lait­toi pui­ta uu­niin. Pis­teit­tä sii­hen as­ti eden­nyt Mart­ti­nen la­ta­si mo­nes­sa hyök­käyk­ses­sä pal­lon kup­piin ja saa­lis­ti lo­pul­ta 12 pis­tet­tä. Avaus­vii­si­kon ul­ko­puo­lel­ta ei tul­lut kuin kuu­si pis­tet­tä. Aa­mos Ni­ku­lan ja At­te Per­tun kol­me pis­tet­tä mie­heen oli­vat ai­no­at te­hot penk­ki­mie­hil­tä.

Tre­vor Blon­din oli koh­tuul­li­sel­la pe­li­pääl­lä sä­kit­tä­en 16 pin­naa. Bo Zeig­ler oli vii­mek­si hui­li­vuo­ros­sa ja nyt mies an­toi oi­val­li­sen näyt­teen tai­dois­taan pus­sit­ta­mal­la 15 pis­tet­tä. Trey Zeig­ler nos­te­li 14 pin­naa, mut­ta ko­rin al­le sump­puun aja­mi­nen tuot­ti lii­kaa ohi­heit­to­ja. Sal Nu­hun (11/12) lu­ke­mat ker­toi­vat sii­tä, et­tä le­vy­pal­lo­pe­laa­mi­ses­sa jouk­kue pär­jää täs­tä eteen­päin pa­rem­min.

Ko­ri­hait on kah­dek­san pe­lin jäl­keen il­man voit­to­ja ko­rie­ron ol­les­sa 218 pis­tet­tä pak­ka­sel­la. Ti­las­tot näyt­tä­vät syn­käl­tä, mut­ta niin ne näyt­tä­vät myös Kaa­ri­nan Ura Bas­ke­til­la. Pai­kal­lis­vas­tus­ta­ja sai hui­ke­an vah­vis­tuk­sen juu­ri en­nen kau­den al­kua, kun maa­jouk­ku­e­lai­tu­ri Mat­ti Nuu­ti­nen päät­ti liit­tyä kas­vat­ta­ja­seu­raan­sa. Nuu­ti­nen ei ole pys­ty­nyt aut­ta­maan Uraa yh­teen­kään voit­toon ja nämä kak­si jouk­ku­et­ta ovat jää­mäs­sä muis­ta.

Jom­pi kum­pi kork­kaa pis­te­ti­lin­sä en­si kes­ki­viik­ko­na. Ura Bas­ket pe­laa myös vii­kon­lop­pu­na, mut­ta hai­par­vi on siir­tä­nyt jo kat­seen­sa kes­ki­viik­koon. Jouk­ku­ei­den kes­ki­näi­nen koh­taa­mi­nen on sii­nä­kin mie­les­sä mie­len­kiin­toi­nen, et­tä Uraa val­men­taa en­ti­nen hai­kout­si Da­mi­on Dantz­ler.