JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 »
Uutiset
17.11.2022 16.09

Poliisilla tehostettua ratti­juo­pu­mus­val­vontaa

Uutiset
14.11.2022 11.13

Rattijuopumus Ugissa

My­nä­mä­en tek­ni­nen lau­ta­kun­ta an­toi maa­lis­kuun ko­kouk­ses­saan Ely-kes­kuk­sel­le lau­sun­ton­sa Ase­man­tien ja Kes­kus­ka­dun liit­ty­mään ra­ken­net­ta­van kier­to­liit­ty­män tie­suun­ni­tel­mas­ta.

Uutiset
8.10.2022 8.00

Rattijuoppojen määrä nousi

Ale­xan­der Stubb (kok.) on suo­si­tuin eh­do­kas ta­sa­val­lan seu­raa­vak­si pre­si­den­tik­si Vak­ka-Suo­men Sa­no­mien net­ti­ky­se­lyn mu­kaan. Ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta 25 pro­sent­tia tu­kee Stub­bin va­lin­taa.

Uutiset
4.10.2022 12.47

Lounais-Suomessa vastaa­no­tettiin 450 aselu­pa­ha­ke­musta viikon aikana

Moni nuo­ri miet­tii par­hail­laan mis­tä ja mi­ten ha­ki­si en­sim­mäis­tä ke­sä­työ­paik­kaa. Myös moni ai­kui­nen miet­tii alan­vaih­toa, ja en­sim­mäi­sen työ­pai­kan et­si­mis­tä sil­tä uu­del­ta alal­ta. Kum­mal­la­kaan ei siis ole esit­tää työ­nan­ta­jal­le työ­ko­ke­mus­ta.

Uutiset
Uusikaupunki
26.9.2022 13.44

Ajo-oikeudeton kuljettaja Uudes­sa­kau­pun­gissa

Vak­ka-Suo­men Pu­he­lin on os­ta­nut Plan 4 IT:n lii­ke­toi­min­nan. Plan 4 IT Oy on vuon­na 2002 pe­rus­tet­tu, Tu­run ta­lou­sa­lu­eel­la toi­mi­va IT-alan asi­an­tun­ti­ja­yh­tiö. Yh­ti­ön lii­ke­vaih­to on rei­lut 0,5 mil­joo­naa eu­roa ja se työl­lis­tää kol­me hen­ki­löä. Hen­ki­lös­tö siir­tyy VSP:n pal­ve­luk­seen.

Uutiset
Uusikaupunki
26.9.2022 13.42

Rattijuoppo Ugissa

Suo­men Kan­san­mu­siik­ki­liit­to ja My­nä­mä­en kult­tuu­ri­toi­mi jär­jes­tä­vät My­nä­mä­en pää­kir­jas­tos­sa 16.1. klo 18 kon­ser­tin, jos­sa esiin­ty­vät Lena Jons­son (viu­lu) ja Jo­han­na Ju­ho­la (har­mo­nik­ka). Kon­sert­ti on mak­su­ton.

Uutiset
Uusikaupunki
19.9.2022 11.03

Rattijuoppo Ugissa

Ko­ris­lii­gan kär­ki­kamp­pai­lu oli ta­sai­nen koi­tos. BC No­ki­an ko­ti­ken­täl­lä Uu­den­kau­pun­gin Ko­ri­hait jou­tui roik­ku­jan roo­liin, kun isän­tien liik­ku­va hyök­käys­pe­li tuot­ti vai­keuk­sia. Pe­to­ka­la yrit­ti koko toi­sen puo­li­a­jan nous­ta ta­soi­hin, mut­ta ta­so­kas­ta ko­ri­pal­loa esit­tä­nyt No­kia ei tätä sal­li­nut. Näin BC No­kia ot­ti yk­sin hal­tuun­sa sar­jan kak­kos­pai­kan nu­me­roin 90–84.

Uutiset
Naantali
15.9.2022 15.36

Rattijuopumus ja huumau­sai­ne­rikos Naantalissa

Uutiset
Uusikaupunki
12.9.2022 12.26

Autoilijalla ja motoristilla törkeitä ylinopeuksia Ugissa

My­nä­mä­es­sä Tar­vai­sis­sa vie­tet­tiin kes­ki­viik­ko­na 29.11. ky­läyh­dis­tyk­sen syys­ko­kouk­sen yh­tey­des­sä myös pe­rin­teis­tä puu­ro­juh­laa en­ti­ses­sä Tar­vais­ten kou­lus­sa.

Uutiset
12.9.2022 12.22

Huumeratti Uudes­sa­kau­pun­gissa

Nou­si­ais­ten K-Mar­ket lo­pet­ti toi­min­tan­sa mar­ras­kuus­sa. Kau­pan yh­tey­des­sä oli myös Pos­tin pal­ve­lu­pis­te.

Uutiset
Uusikaupunki
5.9.2022 10.22

Huumekuski Ugissa

Maa­kun­ta­hal­li­tus myön­tää Uki­po­lis Oy:lle 143 217 eu­roa Alu­ei­den kes­tä­vän kas­vun ja elin­voi­man tu­ke­mi­nen, kan­sain­vä­lis­ten hank­kei­den val­mis­te­lu -ra­hoi­tus­ta hank­kee­seen, joka koor­di­noi Vak­ka-Suo­men ja lä­hi­a­lu­een äkil­li­sen ra­ken­ne­muu­tok­sen toi­min­ta­suun­ni­tel­man to­teut­ta­mi­ses­ta.

Uutiset
31.8.2022 15.07

Liiken­ne­kuo­lemat kasvussa – poliisi panostaa valvontaan

Sota Uk­rai­nas­sa jat­kuu edel­leen. My­nä­mä­en yh­teis­kou­lul­la jär­jes­te­tään tar­vi­ke­ke­räys lau­an­tai­na 2.12. klo 10–14.

Uutiset
Uusikaupunki
28.8.2022 11.39

Kansalaisten luottamus tekee poliisista tehokkaan

Uutiset
26.7.2022 12.14

Valvonta paljasti: Raskaan liikenteen kaluston kunnossa korjattavaa

Uutiset
25.7.2022 10.46

Karjurockissa muutama rikosilmoitus, Kasitiellä kaahareita

Toi­sin kuin muis­sa Va­kan alu­een kun­nis­sa, My­nä­mä­es­sä vaih­tui­vat nyt val­tuus­to­kau­den puo­les­sa vä­lis­sä sekä kun­nan­val­tuus­ton et­tä kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jat.

« 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 »

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely