JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
26.8.2021 6.00

Puheen­joh­tajien punaväri väheni

Luon­nol­li­sel­la ta­val­la kun­ta­vaa­lien tu­los yleen­sä het­kaut­taa pai­kal­lis­ta pää­tök­sen­te­ko­val­taa suun­taan tai toi­seen. Va­kan alu­eel­la ke­sä­kuun vaa­lien eh­dot­to­mas­ti suu­rin yk­sit­täi­nen pomp­pu oli se, et­tä puo­lu­ei­siin si­tou­tu­ma­ton Pro Nou­si­ai­nen -ryh­mä harp­pa­si yk­kö­sek­si pe­rin­tei­ses­sä kes­kus­ta­lai­ses­sa kun­nas­sa.

Saa­vu­tus ei kui­ten­kaan riit­tä­nyt mer­kit­tä­vim­pien pu­heen­joh­ta­juuk­sien han­kin­taan, kos­ka vaa­lien jäl­keen Nou­si­ai­siin syn­tyi ko­koo­muk­sen, va­sem­mis­to­lii­ton, SDP:n ja pe­rus­suo­ma­lais­ten tek­ni­nen vaa­li­liit­to. Tätä ku­vi­o­ta on kui­ten­kin pui­tu riit­tä­miin Va­kan si­vuil­la, jo­ten tä­hän ai­hee­seen ei var­maan­kaan kan­na­ta sen enem­pää puut­tua.

Ke­sä­vaa­lien kun­ta­koh­tai­sis­sa tu­lok­sis­sa oli puo­lu­e­hei­lah­te­lua. Tämä on nor­maa­li il­miö, jo­hon pai­kal­lis­mit­te­lös­tä huo­li­mat­ta ai­na jol­la­kin ta­val­la vai­kut­taa se, mikä on kun­kin puo­lu­een val­ta­kun­nal­li­nen kan­na­tus­lu­ke­ma.

Kun nyt elo­kuus­sa Va­kan alu­een kai­kis­sa kah­dek­sas­sa kun­nas­sa uu­det val­tuu­te­tut ovat en­sim­mäi­sen ker­ran pääs­seet val­taan­sa käyt­tä­mään, niin huo­mio kiin­nit­tyy muun mu­as­sa mer­kit­tä­vim­piin pu­heen­joh­ta­juuk­siin ja eten­kin nii­tä hoi­ta­vien hen­ki­löi­den puo­lu­e­taus­taan.

Kun­nan­hal­li­tuk­sen ja val­tuus­ton yk­kös­pu­heen­joh­ta­juu­det ovat hi­moi­tum­mat tit­te­lit. Päät­ty­neel­lä vaa­li­kau­del­la 16 mah­ti­pes­tin jako meni Va­kan alu­eel­la näin: kes­kus­ta kuu­si, SDP kuu­si, ko­koo­mus kol­me ja va­sem­mis­to­liit­to yk­si.

Nyt mul­lis­tus nui­ja­teh­tä­vis­sä on mel­koi­nen, sil­lä alu­een ai­noa va­sem­mis­to­puo­lu­ei­den edus­ta­ja pu­heen­joh­ta­jan jak­ka­ral­la on Veh­maan val­tuus­toa edel­leen luot­saa­va Simo Vir­ta­nen (sd.). Pe­rus­suo­ma­lais­ten kun­ta­vaa­li­nou­su joh­ti pe­rä­ti nel­jään pu­heen­joh­ta­juu­teen. Li­säk­si ko­koo­mus kiri kuu­teen ja kes­kus­ta pu­to­si vii­teen kär­ki­luot­ta­mus­paik­kaan.

Toi­saal­ta pu­heen­joh­ta­ja on vain yk­si päät­tä­jä mui­den jou­kos­sa, jo­ten ko­me­an tit­te­lin mer­ki­tys­tä ei kan­na­ta yli­ko­ros­taa. Joku il­ke­ä­mie­li­nen on sa­no­nut, et­tä hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jal­la kyl­lä riit­tää puu­haa, mut­ta val­tuus­ton pomo on lä­hin­nä se­re­mo­ni­a­mes­ta­ri.

Vesa Pent­ti­lä