JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
7.6.2024 4.00

Masku sai sote-mukavaa

Luot­ta­mus­hen­ki­lö­e­li­met ei­vät vält­tä­mät­tä ole ku­mi­lei­ma­si­mia, jot­ka mu­ki­se­mat­ta siu­naa­vat vi­ran­hal­ti­joi­den pää­tö­se­si­tyk­set. Täs­tä saa­tiin täl­lä vii­kol­la esi­merk­ki Var­si­nais-Suo­men hy­vin­voin­ti­a­lu­een alu­e­hal­li­tuk­ses­ta.

Kun hy­vin­voin­ti­a­lue on esi­tel­lyt ke­vään mit­taan alus­ta­via suun­ni­tel­mi­aan pal­ve­lu­ver­kos­ton muu­tok­sis­ta, niin po­rua on syn­ty­nyt Va­kan alu­eel­la eten­kin Mas­kus­sa. Lä­hes 10 000 asuk­kaan kun­taa uh­ka­si so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den ro­mah­dus.

Nyt ti­lan­ne näyt­tää mas­ku­lai­sit­tain pa­rem­mal­ta, sil­lä alu­e­hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen mu­kaan Mas­kus­sa säi­lyi­si so­si­aa­li- ja ter­vey­sa­se­ma, joka on pal­ve­luil­taan kak­kos­ta­son toi­mi­paik­ka kau­pun­ki­kun­tien so­si­aa­li- ja ter­veys­kes­kus­ten jäl­keen. Vaik­ka alu­e­val­tuus­to päät­tää vas­ta en­si vii­kol­la pal­ve­lu­ver­kos­tos­ta, niin Mas­kus­sa ei pi­täi­si ol­la pel­koa alu­e­hal­li­tuk­sen yk­si­mie­li­sen esi­tyk­sen jäl­keen lui­su­mi­ses­ta pie­ni­muo­tois­ten so­si­aa­li- ja ter­veys­pis­tei­den jouk­koon.

Eri asia on, mis­sä Mas­kun pal­ve­lut jat­kos­sa jär­jes­te­tään. Hy­vin­voin­ti­a­lu­een mu­kaan Mas­kun ny­kyi­nen ter­vey­sa­se­ma on niin keh­nos­sa kun­nos­sa, et­tei se enää kel­paa pal­ve­lu­pai­kak­si. To­sin täs­tä väit­tees­tä on esi­tet­ty myös ky­see­na­lais­ta­via kom­ment­te­ja.

Pal­ve­lui­den säi­ly­mi­nen Mas­kus­sa ke­rää luul­ta­vas­ti ap­lo­de­ja myös Nou­si­ai­sis­sa. Ter­vey­sa­se­ma si­jait­see kun­ta­ra­jan lä­hi­tun­tu­mas­sa, jo­ten myös nou­si­ais­lai­set ovat tot­tu­neet ha­ke­maan ter­veys­pal­ve­lu­ja Mas­kus­ta.

Mas­kua kos­ke­val­la rat­kai­sul­la on vai­ku­tus­ta laa­jem­min­kin. Jos pal­ve­lut ve­det­täi­siin mi­ni­mi­ta­sol­le, Mas­kun ja Nou­si­ais­ten va­jaan 15 000 asuk­kaan ih­mis­ryh­mä läh­ti­si ai­heut­ta­maan li­sään­ty­vää ruuh­kaa lä­hi­tie­noon ter­veys­kes­kuk­siin: My­nä­mä­keen ja Rai­si­oon, ken­ties myös Naan­ta­liin ja Rus­kol­le.

Va­kan alu­eel­la pal­ve­lui­hin on tu­los­sa hei­ken­nys­tä Tai­vas­sa­los­sa, jos­sa ny­kyi­nen sote-ase­ma muut­tuu suun­ni­tel­mien mu­kaan sote-pis­teek­si. Pe­rus­te­lu liit­tyy Tai­vas­sa­lon pal­ve­lu­pis­teen pie­neen ko­koon. Sote-pis­tei­den tu­le­van tar­jon­nan laa­juu­des­ta ei tai­da täs­sä vai­hees­sa ol­la tark­kaa tie­toa.

Vesa Pent­ti­lä

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely