JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
5.9.2023 6.00

Junnilan tapaus sai Naantali-väriä

Naan­ta­li­lai­sen toi­sen kau­den kan­sa­ne­dus­ta­jan ja 11 päi­vän pät­kä­mi­nis­te­rin Vil­helm Jun­ni­lan (ps.) ta­paus sai vii­me vii­kon maa­nan­tai­na Naan­ta­lin val­tuus­tos­sa yl­lät­tä­vän kään­teen. Etu­kä­teen oli en­na­koi­ta­vis­sa, et­tä Jun­ni­lan mi­nis­te­rie­roon joh­ta­neet syyt nou­se­vat esil­le myös pai­kal­lis­par­la­men­tis­sa.

Naan­ta­lin va­sem­mis­to­liit­to osoit­ti start­ti­no­peut­ta ja esit­ti jo ke­säl­lä Jun­ni­la-ko­hun al­ku­kiih­dy­tyk­ses­sä val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jan luot­ta­mus­tes­tiä. Kesä meni pit­käl­ti lo­mai­lu­his­sut­te­lus­sa.

Ke­sän vii­mei­sen maa­nan­tai-il­lan val­tuus­tos­sa Jun­ni­lan ti­lan­tees­ta ei syn­ty­nyt kes­kus­te­lua. Ju­tus­te­lu jäi sii­hen, et­tä Juha Haa­pa­kos­ki (kok.) esit­ti 11 val­tuu­te­tun al­le­kir­joit­ta­man aloit­teen Jun­ni­lan pu­heen­joh­ta­ja­kel­poi­suu­den mit­taa­mi­ses­ta ja Tero Ta­vio (kok.) luki koko val­tuus­ton yh­tei­sen kan­na­no­ton nol­la­to­le­rans­sis­ta ra­sis­mia koh­taan.

Val­tuus­ton pi­ka­näy­tel­män kä­si­kir­joi­tus ei men­nyt en­na­koi­dul­la ta­val­la. Mie­len­kiin­toi­sin ky­sy­mys on se, mik­si juu­ri ko­koo­muk­sen kym­me­nik­kö aset­ti Jun­ni­lan pään pöl­kyl­le. Täs­sä Naan­ta­lin mah­ti­ryh­mä kui­ten­kin ha­jo­si, sil­lä kuu­si ko­koo­mus­lais­ta val­tuu­tet­tua jät­ti al­le­kir­joit­ta­mat­ta Jun­ni­la-sel­vi­tys­tä kos­ke­van aloit­teen.

Il­man puo­lu­e­po­liit­tis­ta vä­ri­nää voi­ta­neen väit­tää, et­tä Jun­ni­la on hoi­ta­nut san­gen ryh­dik­kääs­ti ja ko­kouk­sis­sa lep­poi­san jä­mä­käs­ti Naan­ta­lin val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jan teh­tä­vää. Mi­nis­te­rin pi­ka­pes­tis­sä hän ei mo­kail­lut, vaan tun­ne­tul­la ta­val­la Jun­ni­laan liit­ty­vät syn­ti­syy­tök­set liit­ty­vät mie­hen ai­em­paan toi­min­taan.

Naan­ta­lin val­tuus­to an­toi vii­me vii­kol­la yk­si­tuu­mai­sen jul­ki­lau­su­man ra­sis­mia vas­taan ja sa­maa mat­ki maan hal­li­tus muu­ta­maa päi­vää myö­hem­min il­mei­ses­ti jon­kin­lai­sen pu­ser­ruk­sen jäl­keen. Mo­lem­mis­sa pa­pe­reis­sa on myös pe­rus­suo­ma­lai­sia al­le­kir­joi­tuk­sia.

Pai­kal­li­sel­la ta­sol­la näh­tä­väk­si jää, saa­ko Vil­helm Jun­ni­la myös naan­ta­li­lai­sen ran­gais­tuk­sen ai­em­mis­ta te­ko­sis­taan. Voi ol­la, et­tä mo­ni­kin yli puo­lu­e­ra­jo­jen yh­tyy tä­hän luon­neh­din­taan: Vil­helm Jun­ni­la on ihan hyvä tyyp­pi.

Vesa Pent­ti­lä

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely