JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
19.3.2024 12.40

Valtiontalous ja valta­po­li­tiikka

Tu­run Sa­no­mis­sa kor­kea kir­kon­mies ih­met­te­li val­ti­on­va­rain­mi­nis­te­rin toi­mia.

Mo­net kan­sa­lai­set ovat pit­kään pe­lol­la seu­ran­neet val­ti­on­ve­lan ra­jua kas­vua. Jos val­ti­on­va­rain­mi­nis­te­ri yrit­tää hoi­taa val­ti­on­ta­lou­den ter­veh­dyt­tä­mis­tä, niin sitä ei pi­täi­si kiel­tei­ses­ti po­li­ti­koi­da.

Ny­kyi­nen val­ti­on­va­rain­mi­nis­te­ri on Riik­ka Pur­ra. En ole ää­nes­tä­nyt pe­rus­suo­ma­lai­sia, mut­ta jos tätä val­ti­on­ta­lou­den va­ka­vaa ti­lan­net­ta yri­te­tään kor­ja­ta, niin asi­aa pi­täi­si tu­kea.

Toi­nen val­ta­po­li­tii­kan kir­kol­li­nen asia näyt­tää ole­van, kun yl­hääl­tä mää­rä­tään seu­ra­kun­tia lo­pet­ta­maan yh­dis­tä­mi­sen kaut­ta. Vai­kut­taa sil­tä, et­tä näi­den asi­oi­den joh­to­pai­koil­la ei ym­mär­re­tä kan­sa­lais­ten mie­li­pi­det­tä.

Kau­no Pie­ti­lä

Ka­lan­ti

Näköislehdet

Kysely