JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
2.4.2024 16.15

Tarvitaanko Merimaskuun koirapuistoa?

En tie­dä, on­ko 250 hen­ki­lön al­le­kir­joit­ta­ma ad­res­si ai­he ra­ken­taa Me­ri­mas­kun alu­eel­le kau­pun­gin va­roin koi­ra­puis­to.

Ko­ti­kun­tam­me Naan­ta­lin alu­eel­la nii­tä on täl­lä het­kel­lä nel­jä. Ai­na jol­la­kul­la kui­ten­kin on pit­kä mat­ka pe­ril­le. Oli­si älyk­kääm­pää ra­ken­taa kai­kil­le nel­jäl­le (V-SS26.3.) eh­do­te­tul­le pai­kal­le oman­sa, et­tei pa­rin vuo­den ku­lut­tua ol­la taas sa­mas­sa ti­lan­tees­sa.

Koi­ra­puis­to vaa­tii naa­pu­rien kuu­le­mi­set, mah­dol­li­ses­ti au­to­tien ja park­ki­paik­ko­jen ra­ken­ta­mi­sen. Tus­kin ar­vi­o­na ole­va 50 000 eu­roa tä­hän kaik­keen riit­tää.

Har­kit­tai­siin mie­luum­min koi­ra­met­sää, joka oli­si laa­jem­pi ja vi­rik­keel­li­sem­pi kuin puis­to. Met­sää koi­ra­no­mis­ta­ja voi­si vuok­ra­ta mää­rä­a­jak­si koi­ral­leen ja vaik­ka­pa ys­tä­vien lem­mi­keil­le. Tänä ai­ka­na muil­ta hau­voil­ta alu­eel­le oli­si pää­sy kiel­let­ty.

Nä­ki­sin mie­luum­min van­hem­pien lyk­ki­vän las­ten­vau­nu­ja kuin kä­ve­lyt­tä­vän usein jopa koi­ra­kat­ras­ta. Koi­ris­ta ei tois­tai­sek­si ole ikäih­mis­ten hoi­vaa­jik­si. On­nek­si olem­me jo ”van­huk­sia” ei­kä koi­ra­buu­mi nuo­ruu­des­sam­me ol­lut ”elä­män tar­koi­tus”.

Koi­ra on ih­mi­sen pa­ras ys­tä­vä. Ei­kö­hän ih­mi­nen kui­ten­kin voi­si il­man yh­teis­kun­nan tu­kea hoi­taa lem­mik­kin­sä asi­at ihan it­se ja au­toil­laan vie­dä lem­mik­kin­sä nel­jäl­le, jopa au­ti­ol­le, koi­rien leik­ki­pai­kal­le Naan­ta­lin alu­eel­la?

Kum­mal­lis­ta, et­tä ry­mät­ty­lä­läi­set ei­vät kai­paa yh­teis­kun­nan apua koi­rien­sa ul­koi­lut­ta­mi­seen.

Naan­ta­lin kau­pun­gin puo­les­ta on to­det­tu, et­tä koi­ra­puis­tot tär­kei­nä, mut­ta ol­laan toi­saal­ta sitä miel­tä, et­tä it­sen­sä suo­je­lus­ta (muun mu­as­sa vä­es­tön­suo­je­lu) ku­kin vas­taa it­se. Vä­es­tön­suo­je­lu­lais­ta sain kui­ten­kin toi­sen­lai­sen kä­si­tyk­sen.

Olen käyt­tä­nyt asi­an­tun­ti­jan apua.

Ee­va Au­vi­nen

koi­ra­ton ja suo­ja­ton

Näköislehdet

Kysely