JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
24.1.2023 11.55

Tarjolla suolaista ruokaa

– Ra­vin­to­la­ruo­an kuu­luu ol­la suo­lais­ta, kos­ka suo­las­ta tu­lee maku, vas­ta­si ra­vin­to­la­pääl­lik­kö, kun ky­syin, voi­si­ko ke­vy­em­min suo­lat­tua lou­nas­ta saa­da edes etu­kä­teen ti­laa­mal­la. Olin vuo­si­kym­me­net ku­vi­tel­lut, et­tä maku tu­li­si hy­vis­tä raa­ka-ai­neis­ta.

Kes­kus­te­lus­ta on jo pari vuot­ta ai­kaa, mut­ta on­gel­ma py­syy. Ra­vin­to­loi­den lou­nas­ruo­ka on yleen­sä lii­an suo­lais­ta. Va­li­tet­ta­vas­ti vain har­vat viit­si­vät an­taa re­hel­lis­tä pa­lau­tet­ta suo­raan ra­vin­to­loi­hin. Ker­ran­kin sa­tuin si­vus­ta kuu­le­maan, mi­ten naa­pu­ri­pöy­däs­sä kau­his­tel­tiin ruo­an suo­lai­suut­ta, mut­ta vain nyö­ky­tel­tiin, kun tar­joi­li­ja mais­tu­vuut­ta ky­se­li.

Minä sit­ten kuu­lem­ma olen ai­noa, joka asi­as­ta va­lit­taa. Kan­nus­tan kaik­kia mui­ta­kin an­ta­maan suo­raa pa­lau­tet­ta niin huo­nois­ta kuin hy­vis­tä­kin ma­ku­e­lä­myk­sis­tä.

Suo­lan pak­ko­syöt­tö ei ole ihan pik­ku­jut­tu, sil­lä Ruo­ka­vi­ras­ton mu­kaan yh­dek­sän kym­me­nes­tä suo­ma­lai­ses­ta ai­kui­ses­ta, mie­his­tä lä­hes jo­kai­nen, saa suo­laa suo­si­tuk­seen ver­rat­tu­na lii­kaa. Lii­ka suo­la on huo­mat­ta­va ter­veys­ris­ki. Kor­kea ve­ren­pai­ne on kan­san­tau­tim­me ja suo­la sen tär­keä ai­heut­ta­ja.

Hiu­kan kär­jis­tä­en voi­si sa­noa, et­tä suo­la tap­paa. On­kin sa­not­tu, et­tä suo­la tus­kin enää sai­si myyn­ti­lu­paa, jos se vas­ta nyt kek­sit­täi­siin.

Lii­ka suo­laa­mi­nen tois­tuu myös val­mis­ruo­is­sa, joi­ta ny­kyi­sin usein nä­kyy ra­vin­to­loit­ten­kin lou­nas­pöy­dis­sä. Eni­ten voi­ma­kas­suo­lai­suus kum­mas­tut­taa kas­vis- ja ve­gaa­ni­ruo­as­sa. Nii­tä usein va­li­taan ter­veys­syis­tä, jo­ten ei­kö ter­veel­li­syyt­tä voi­si huo­mi­oi­da ko­ko­nais­val­tai­ses­ti? Vai on­ko kyse sii­tä, et­tä suo­la on hal­paa ja sil­lä saa mu­ka­vas­ti pai­noa tuot­tee­seen?

Ai­na jos­kus on mu­ka­va pi­ris­tää ar­kea lou­nas­ta­mal­la ra­vin­to­las­sa. Mie­luus­ti kui­ten­kin mais­tai­sin ruo­as­sa muu­ta­kin kuin suo­laa. On­han suo­laa help­po li­sä­tä ruo­kaan, mut­ta mah­do­ton ot­taa pois.

Au­lik­ki Hä­mä­läi­nen

VTM

Ka­lan­ti