JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
12.2.2024 15.00

Sukupuuttoon kuolleita tiekarhuja tarvitaan

On­gel­mia ovat tei­den kum­pu­rai­suus ja uur­tei­suus. Ne joh­tu­vat suo­jal­la aje­tuis­ta au­to­jen pyö­rä­u­ris­ta, jot­ka pak­ka­sel­la on jää­ty­neet.

Hie­koi­tus­se­pe­lit va­lu­vat urien poh­jal­le ja nii­den kor­ke­am­mal­la ole­vat ku­pe­rat ko­hou­mat ovat vaa­ral­li­sen liuk­kai­ta ja han­ka­lia kä­vel­lä. Tiet ovat au­toil­le­kin yh­tä töys­syä. Vai­kea us­koa, et­tä eläm­me kor­ke­an tek­no­lo­gi­an ai­ka­kau­del­la.

Va­lis­tu­nut vas­taan­tu­li­ja muis­te­li tie­kar­hu­jen ai­kaa ja epäi­li nii­den kuol­leen. Toi­nen ka­ve­ri taas syyt­ti yk­si­tyis­tä­mis­tä. Kol­mas yk­sin­ker­tai­ses­ti vaa­ti li­sää ra­haa. Nel­jäs taas an­toi huu­tia päät­tä­jil­le, jot­ka ei­vät val­vo ja puu­tu.

Kaa­tu­vil­le ai­heu­tuu kär­si­mys­tä ja ter­veys­kes­kuk­sil­le yli­mää­räis­tä työ­tä. Tämä vaa­ti ri­pei­tä ot­tei­ta ja kor­jaa­via toi­men­pi­tei­tä heti.

Vas­tuu on nyt kun­nos­sa­pi­dos­ta vas­taa­vil­la ja hei­dän esi­mie­hil­lään. Vas­tuu siir­tyy päät­tä­jil­le vas­ta sit­ten, kun he ei­vät an­na ra­haa bud­je­tis­sa sitä esit­tä­vil­le tai jos he muu­toin es­tä­vät asi­an­mu­kai­sen kun­nos­sa­pi­don.

Mik­ko Rön­n­holm

YHVS Ra­ken­nut­ta­ja

Naan­ta­li

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely