JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
1.10.2021 14.25

Sudestako naapuri?

Iso Paha Susi Sepe, yk­sin­huol­ta­jai­sä, kai­kil­le lap­su­kai­sil­le ja hei­dän isil­leen tut­tu, kiva jut­tu. Enää ei täl­lai­sia ta­ri­noi­ta voi pie­no­kai­sel­le ker­toa, asia on to­del­li­suut­ta. Muis­te­len te­le­vi­si­o­sar­jaa Ho­vi­mä­ki, jos­sa su­si­lau­ma seu­ra­si jääl­lä por­hal­ta­vaa he­vos­val­jak­koa mat­ka­lai­si­neen. Vit­sit oli­vat vä­his­sä, vaik­ka lii­ken­tees­sä oli­vat ai­kui­set.

Ajat­te­len kau­hul­la pien­tä las­ta, jol­le en­sim­mäi­se­nä kou­lu­päi­vä­nä ja­e­taan Mi­ten ta­paan su­den -opas ja aa­pi­nen. Kak­sois­vo­kaa­lit ja -kon­so­nan­tit voi­vat vie­lä ol­la ha­ku­ses­sa, jo­ten ta­paa­mi­ses­ta voi tul­la tap­pa­mi­nen. Van­hem­mat odot­ta­vat var­mas­ti vies­tiä, et­tä tä­nään­kään en näh­nyt sut­ta.

Luu­len, et­tä kun­nal­le jat­kos­sa tu­le­vat suu­rem­mat kus­tan­nuk­set ih­mis­ten mie­li­a­la­hoi­dos­ta kuin kou­lu­kyy­dis­tä. Toi­vot­ta­vas­ti pää­tös kou­lu­kul­je­tus­ten lo­pet­ta­mi­ses­ta ku­mo­taan ja lap­si pää­see tur­val­li­ses­ti suo­rit­ta­maan op­pi­vel­vol­li­suut­taan. Jos ei, niin asia kuu­lui­si las­ten­suo­je­lul­le ja kun­ta an­sait­si­si ran­gais­tuk­sen.

It­se olen ai­koi­naan pe­län­nyt kuol­lak­se­ni sil­loin täl­löin va­paa­na liik­ku­vaa pys­ty­kor­vaa, oli kyl­lä val­mis pu­re­maan, mut­ta ei sen­tään tap­pa­maan.

Sit­ten su­sien kar­kot­ta­mi­nen. Min­ne? Eh­kä naa­pu­ri­kun­taan tai tän­ne Naan­ta­liin as­ti. Vaa­ra ha­jau­te­taan. ”Luon­non­suo­je­li­jat” tur­val­li­ses­ti kau­pun­ki­kak­si­ois­sa var­mas­ti poh­ti­vat asi­aa huo­lel­la. Jos ja­et­tu ilo on kak­sin­ker­tai­nen ilo, niin ja­et­tu pel­ko sa­moin.

Oma aja­tuk­se­ni oli­si su­sien, si­nän­sä ar­vo­kas eläin, siir­tä­mi­nen raja-Suo­meen. Siel­tä­hän kai ovat tul­leet­kin, olen kuul­lut. Jos ne pys­ty­tään am­pu­maan, niin eh­kä myös tain­nut­ta­maan ja tar­haa­maan re­ser­vaat­tei­hin, jois­ta oli­si yh­teis­kul­je­tus asu­mat­to­mil­le seu­duil­le. Riis­taa luu­li­si ole­van siel­lä­kin, lau­mat säi­lyi­si­vät ai­na­kin osin ko­ko­nai­si­na.

On ih­mi­si­ä­kin pa­kon edes­sä jou­dut­tu siir­tä­mään idäs­tä län­teen. So­peu­tu­mi­nen vie ai­kan­sa kai­kil­ta elol­li­sil­ta.

Ee­va Au­vi­nen

Naan­ta­lin Me­ri­mas­ku