JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
20.9.2023 14.10

Sairas, sairaampi, kuollut Suomi

On vas­ten­mie­lis­tä seu­ra­ta, mi­ten ny­kyi­nen hal­li­tuk­sem­me syyl­lis­tää val­ti­on huo­nos­ta ta­lous­ti­lan­tees­ta pel­käs­tään mei­tä: työt­tö­miä, köy­hiä, sai­rai­ta ja elä­ke­läi­siä. Mei­tä on lii­kaa ja meis­tä ha­lu­taan pääs­tä eroon, jot­ta ti­las­tot pa­ra­ni­si­vat, hoi­to­jo­not ly­he­ni­si­vät ja val­ti­on vel­ka­taak­ka vä­he­ni­si.

Suun­ni­tel­luil­la leik­kauk­sil­la ai­na­kin osa meis­tä nään­tyy näl­kään ja kyl­myy­teen tu­le­van tal­ven ai­ka­na, el­lei sitä en­nen kuo­le hoi­to­jo­noi­hin. Ei­kö ar­mol­li­sem­paa oli­si pii­kit­tää tai am­pua kaik­ki työ­ky­vyt­tö­mät, osa­työ­ky­kyi­set ja ikään­ty­neet?

Aja­tel­kaa, mi­ten tä­män ros­ka­sa­kin tuh­kas­ta ver­soi­si uu­si ul­jas Suo­mi: työ­ky­kyi­nen, nuo­re­kas ja ter­ve kan­sa­kun­ta. Tä­tä­kö te ha­lu­at­te? Täl­tä se ai­na­kin pu­heis­san­ne kuu­los­taa. Hä­vet­kää, ih­mi­sar­vo on pal­jon enem­män ja muu­ta­kin kuin pelk­kä ta­lou­del­li­nen tuot­ta­vuus.

Jos tar­koi­tuk­se­nan­ne on ol­lut li­sä­tä eri­ar­voi­suut­ta ih­mis­ryh­mien ja su­ku­pol­vien kes­ken, sii­nä olet­te on­nis­tu­neet eri­no­mai­ses­ti. Luot­ta­mus ja us­ko tu­le­vai­suu­teen on me­ne­tet­ty. Se on su­rul­lis­ta.

Yk­si ih­mis­ros­ka