JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
7.9.2023 16.50

Rauha susille

Voi­tai­siin­ko jo an­taa su­sil­le rau­ha ja la­ka­ta kir­joit­ta­mas­ta nii­den ha­vain­nois­ta? Ihan oi­kei­ta uu­ti­sai­hei­ta on mui­ta­kin ja tuo vain ker­too, mi­ten vä­his­sä ta­ri­nat ovat.

Jos ei tä­hän men­nes­sä ole tie­dos­sa, niin fak­ta on tämä: eläi­met kuu­lu­vat luon­toon ja ovat ai­na kuu­lu­neet­kin. Kaik­kia ei tar­vit­se tap­paa, kos­ka sat­tu­vat nyt tal­lus­te­le­maan lä­het­ty­vil­lä. Mis­sä muu­al­la­kaan, kun kaik­ki met­sät ha­ka­taan ja luon­toa lai­te­taan si­le­äk­si?

Ih­mi­nen ryn­nii eläin­ten re­vii­ril­le röyh­ke­äs­ti ja an­teek­si­pyy­te­le­mät­tä. Mik­sei kir­joi­te­ta sii­tä? Sen si­jaan, kir­joit­ta­kaa har­mo­ni­as­ta ja rak­kau­des­ta, joi­den tu­li­si val­li­ta ih­mi­sen ja luon­to­kap­pa­lei­den vä­lil­lä. Kai­kil­le on ti­laa, kun sitä an­ne­taan.

Huo­maan, et­tä usein leh­tien ar­tik­ke­lit liet­so­vat vain met­säs­tä­jien tap­pa­mis­ha­lu­ja. Sel­lai­nen on ai­ka lail­la jo last se­a­son.

Jos susi raa­te­lee met­säs­tys­koi­ran, se te­kee sen vain puo­lus­tau­tu­ak­seen. Niil­lä on sii­hen oi­keus. Su­si­kin pel­kää ja niil­lä­kin on näl­kä. Mitä luu­let­te, et­tä ne syö­vät? Su­det ei­vät tie­dos­ta, on­ko joku lem­mik­ki vai ei. Pi­tä­kää sit­ten met­säs­tys­koi­ran­ne ko­to­na, niin noin ei pää­se käy­mään.

Jo­han­na

Näköislehdet

Kysely