JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
12.9.2023 15.10

N-sana, nomen nescio

Jani Si­no­kin, fi­lo­so­fi­an tut­ki­jan, mie­li­pi­de­kir­joi­tus Tu­run Sa­no­mis­sa 12.9. he­rät­ti mie­len­kiin­non, kos­ka en sii­tä juu­ri mi­tään ym­mär­tä­nyt, fi­lo­so­fi­aa kun kai­ke­ti oli.

Kä­si­tyk­se­ni suo­men kie­les­tä on, et­tä yh­tään yk­si­kir­jai­mis­ta sa­naa ei ole. Ruot­sin kie­les­sä kyl­lä­kin esi­mer­kik­si ö. Luin koko pit­kän mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­sen yrit­tä­en löy­tää vil­la­koi­ran yti­men, en löy­tä­nyt.

Sen täs­tä ym­mär­sin, et­tä lu­et­te­le­mal­la aak­ko­set syyl­lis­tyn ra­sis­miin. Voi mei­tä rauk­ko­ja, joi­den su­ku­ni­mes­sä on kak­si n -kir­jain­ta, ra­sis­ti­sia lie­ne­vät ni­met, it­se­kin kuu­lun tä­hän kas­tiin. Luu­lin ole­va­ni osa vä­hät­te­le­vien jouk­koa, kos­ka -nen on di­mi­nu­tii­vi-il­mai­su. Olen pie­ni Au­vi.

Pa­rem­min ym­mär­täi­sin M-kir­jai­men, kos­ka se ään­ne­tään usein ”äm­mä”. Täs­sä lou­ka­taan tasa-ar­voa mies­ten ja nais­ten vä­lil­lä. Fi­lo­so­fia on vii­sau­den ra­kas­ta­mis­ta ja ajat­te­lu­pe­rin­ne, joka pys­tyy tar­vit­ta­es­sa kään­tä­mään vaik­ka mus­tan va­koi­sek­si.

N-kir­jain­ta käy­te­tään ly­hen­teis­sä: pie­ni n – mil­jar­di­so­sa, noin -sana ja ne­ton ly­hen­ne, iso N: luon­nol­lis­ten lu­ku­jen jouk­ko, ty­pen ke­mi­al­li­nen merk­ki, nor­ja­lai­sen ajo­neu­von kan­sal­lis­tun­nus ja il­man­suun­ta­na poh­joi­nen.

Näis­tä en ra­sis­mia löy­tä­nyt. Van­han kan­san to­tuus pi­tä­nee paik­kan­sa: sii­tä puhe, mis­tä puu­te.

Jos lo­pet­tai­sim­me ra­sis­mi­höm­päs­tä pu­hu­mi­sen ja kir­joit­ta­mi­sen, em­me oli­si ke­tään vas­taan em­me­kä ke­nen­kään puo­lel­la, vaan koh­te­li­sim­me ih­mi­siä ih­mi­si­nä.

Ee­va Au­vi­nen

Naan­ta­lin Me­ri­mas­ku