JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
20.7.2021 7.30

Mynämäen kunnan motellin pohja­ve­si­a­lu­eesta

Mei­tä kun­ta­lai­sia kos­ket­taa, ku­ten myös ul­ko­kun­ta­lai­sia, eri­lai­set mää­räyk­set ja vel­voit­teet, jot­ka liit­ty­vät ros­kaa­mi­seen, so­ra­not­toon, eläin­pe­räi­siin liet­tei­siin, kui­va­lan­taan sekä apu­lan­taan. Eli esi­mer­kik­si kyl­vin­ko­net­ta ei pidä tyh­jen­tää poh­ja­ve­si­a­lu­eeel­le, ei apu­lan­taa ei­kä pei­tat­tua sie­men­tä.

Olen ih­meis­sä­ni van­han pe­ru­nan tuo­mi­ses­ta Kul­lan puis­ton tien­var­teen met­sän reu­naan. Sekä Krou­vin­tien va­sem­mal­le puo­lel­la toi­sen liit­ty­män pää­hän, jos­sa ruo­ka­pe­ru­naa use­am­pia trak­to­rin pe­rä­kär­ry- tai kuor­ma-au­ton kuor­maa. Tämä on kuu­lem­ma ruo­kin­taa...hir­vil­le, peu­roil­le ja kau­riil­le.

Tie­dus­te­lin met­säs­tys­seu­ran jä­se­nil­tä ruo­kin­nas­ta. Ruo­kin­ta­pai­kal­le vie­dään mie­lui­ten vil­jaa. Kau­raa, pork­ka­noi­ta, ome­noi­ta ja mui­ta vi­han­nek­sia, jos­kus pe­ru­noi­ta, mut­ta vain pie­niä mää­riä, truk­ki­la­val­le ja tark­kail­laan, et­tä se tyh­je­nee ja sit­ten li­sä­tään.

Met­säs­tys­seu­ran jä­se­net toi­vat jul­ki, et­tä met­sän eläi­mil­lä on tä­hän ai­kaan vuo­uut­ta yl­lin kyl­lin.

Ei­kä yli­mää­räi­siä trak­to­ri­kuor­mia tar­vi­ta. Ei­kä näin lä­hel­le kun­nan ve­den va­lu­ma-alu­et­ta.

Täl­lai­sen toi­min­nan tu­lee lop­pua, jot­ta kun­ta­lais­ten vesi py­syy puh­taa­na.

Ju­ha­ni Han­nu­la (ps.)