JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
26.5.2023 8.20

Maahanmuutto ja ilmastoasiat

Ruot­sis­sa on nyt suu­ria on­gel­mia maa­han­muut­ta­ja­taus­tais­ten ih­mis­ten jen­giy­ty­mi­ses­tä niin, et­tä po­lii­si ei us­kal­la enää men­nä joi­hin­kin kau­pun­kien osiin. Maa­han­muut­ta­jat ei­vät ole ko­neen osia, vaan ih­mi­siä, joil­la on myös oma kult­tuu­ri, mikä on otet­ta­va huo­mi­oon.

Toi­nen asia on il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta. Se vaa­ti­si myös ta­lou­del­li­sia re­surs­se­ja, käy­tän­nös­sä li­sää val­ti­on­vel­kaa, mi­hin ei nyt ole va­raa. Suo­men ta­lou­den ny­kyi­ses­sä ti­lan­tees­sa on epä­re­a­lis­tis­ta to­teut­taa il­mas­ton­muu­tok­sen tor­ju­mi­sen edel­lyt­tä­mät toi­met ly­hy­es­sä ajas­sa. Nyt pi­täi­si teh­dä ta­lou­den siir­ty­mä­mal­li, jol­la nämä asi­at so­vi­te­taan yh­teen, et­tei ta­pah­tui­si elin­ta­son ra­jua las­kua, joka ai­na koi­tuu hei­kom­man osak­si.

Näyt­tää sil­tä, et­tä po­lii­ti­kot ovat EU:n ma­ri­o­net­te­ja ja it­se­näi­nen ajat­te­lu on kiel­let­ty. Nyt tar­vi­taan po­lii­ti­koil­ta vii­saut­ta ja kau­ko­nä­köi­syyt­tä.

Kau­no Pie­ti­lä

Ka­lan­ti

Näköislehdet

Kysely