JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
4.9.2023 10.50

Köyhät kyykkyyn tai jopa rähmälleen

Sitä saa, mitä ti­laa. Ke­vään edus­kun­ta­vaa­leis­sa kan­sa­kun­ta ää­nes­ti poh­jan ny­kyi­sel­le oi­keis­to­hal­li­tuk­sel­le. Tätä ei voi kiis­tää, sil­lä ei ole­mas­sa vää­rää vaa­li­tu­los­ta, kos­ka kan­sa­lai­set päät­tä­vät de­mok­raat­ti­ses­sa yh­teis­kun­nas­sa.

Kesä päät­tyi, syk­sy al­koi vii­me vii­kol­la ja edes­sä on tal­vi. Tal­vi voi ol­la kyl­mä tai sit­ten ei, mut­ta läm­pö­mit­ta­rin as­teis­ta riip­pu­mat­ta vilu tu­lee hal­li­tuk­sen pää­tök­sil­lä niil­le lu­kui­sil­le kan­sa­lai­sil­le, jot­ka rim­pui­le­vat päi­väs­tä toi­seen toi­meen­tu­lon ala­ra­joil­la.

So­si­aa­li- ja työt­tö­myys­tur­vaa leik­kaa tun­tee­ton por­va­ri­hal­li­tus, joka to­sin osaa pön­kit­tää hy­vä­o­sais­ten elä­mää. Tä­män hal­li­tuk­sen vel­ka­ku­ri tar­koit­taa sitä, et­tä ote­taan mil­jar­di­tol­kul­la li­sä­lai­naa.

RKP:n mi­nis­te­rei­tä mus­tan au­ton ta­ka­penk­ki ja koh­tuul­li­nen palk­ka kiin­nos­ti­vat sen ver­ran, et­tä Vil­helm Jun­ni­lan mi­nis­te­rie­ron jäl­keen Riik­ka Pur­ran ja Wil­le Ryd­ma­nin ne­rok­kaat teks­tit voi­tiin hau­da­ta hil­jai­ses­ti.

RKP ei tu­ke­nut ke­sän alus­sa Jun­ni­laa. Nyt Pur­ra ja Ryd­man sai­vat syn­nin­pääs­tön sil­lä nau­ret­ta­val­la ve­ruk­keel­la, et­tä hal­li­tuk­sen ym­pä­ri­pyö­reä se­lon­te­ko la­kai­see maas­ta syr­jin­nän.

Suo­ras­taan kar­me­aa kuul­ta­vaa oli se, kun val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri Pur­ra pe­rus­te­li so­si­aa­li­tur­van leik­kauk­sia. Nii­tä ei voi teh­dä iso­tu­loi­sil­ta sik­si, kos­ka he ei­vät saa tu­ki­ai­sia.

Voi ma­ho­ton sen­tään. Siel­tä mah­ti­tu­lois­ta voi­si nap­sais­ta pie­nen li­sä­sii­vun ve­ro­tuk­sen kaut­ta niin, et­tä vä­hem­pi­o­sai­nen Suo­men kan­sa pär­jäi­si täs­sä yh­tei­ses­sä hy­vin­voin­ti­val­ti­os­sa.

Ny­ky­hal­li­tus lait­taa köy­hiä kyyk­kyyn. On kiva kat­sel­la, mi­ten pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus ke­hit­tyy, kun ää­nes­tä­jät huo­maa­vat, kuin­ka pie­ni­tu­loi­sia nöy­ryy­te­tään. Il­mei­ses­ti puo­lue sai vii­me vaa­leis­sa tu­kun ää­niä myös pie­ni­palk­kai­sil­ta duu­na­reil­ta.

RKP voi ol­la ai­na kai­kis­sa hal­li­tuk­sis­sa tai jos­kus va­hin­gos­sa op­po­si­ti­os­sa, kos­ka kie­li­vä­hem­mis­tö on so­peu­tu­vaa sak­kia.

Ää­nes­tä­jä pien­ten puo­lel­la