JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
27.1.2021 17.50

Koronalisää tulee jakaa tasapuolisesti

Var­si­nais-Suo­men sai­raan­hoi­to­pii­ri on päät­tä­nyt mak­saa 500 eu­ron ker­ta­kor­vauk­se­na ko­ro­na­bo­nuk­sen kai­kil­le työn­te­ki­jöil­leen ja hyvä niin. Tämä lie­nee yk­si odo­te­tuis­ta tun­nus­tuk­sis­ta.

Sai­raan­hoi­to­pii­rin ra­hoi­tus kui­ten­kin pe­rus­tuu vah­vas­ti kun­tien mak­suo­suuk­siin eli mak­sa­ja­na ovat kun­nat.

So­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lös­tön ta­sa­puo­li­sen koh­te­lun vuok­si tu­li­si mie­les­tä­ni kun­tien so­si­aa­li- ja ter­vey­den­hoi­toon va­rat­tu­ja va­ro­ja kui­ten­kin käyt­tää ta­sa­puo­li­ses­ti. Näin ol­len myös esi­mer­kik­si kun­tien pal­ve­luk­ses­sa ole­va so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den hen­ki­lös­tö tu­li­si ol­la sa­ma­nar­voi­ses­sa ase­mas­sa ja saa­da vas­taa­va ker­ta­kor­vaus.

Kor­vaus yh­tei­ses­tä työs­tä tu­li­si siis ja­kaa ta­san myös kaik­kien kun­nis­sa vas­taa­van työn te­ke­vil­le ei­kä vain kun­ta­yh­ty­män työn­te­ki­jöil­le. Nyt sa­maa työ­tä te­ke­vät, sa­mois­ta kun­nan ve­ro­ra­hois­ta mak­se­tut työn­te­ki­jät ovat eri­ar­voi­ses­sa ase­mas­sa. Tun­nus­tuk­sen tar­vit­se­vat kaik­ki.

Vil­le-Veik­ko Saa­ri (kok.)

Naan­ta­lin kau­pun­gin so­si­aa­li- ja ter­veys­lau­ta­kun­nan jä­sen

Va­ra­val­tuu­tet­tu, Naan­ta­li

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely