JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
16.11.2023 9.00

Kokemukseni Mynämäen terveys­kes­kuk­sesta

Olin My­nä­mä­en ter­veys­kes­kuk­ses­sa 9.11.2023. Ai­ka oli va­rat­tu kel­lo 14.45. Hoi­ta­ja ot­ti vas­taan noin kel­lo 15.20. Hän ky­se­li tu­lo­ni syy­tä. Ker­roin 2,5 vii­kon erit­täin pa­has­ta ys­käs­tä. Hoi­ta­ja ke­hot­ti pu­hal­ta­maan pul­loon hen­gi­tys­har­joi­tuk­se­na ja ot­ta­maan ys­kän­lää­ket­tä.

Vaa­din pääs­tä lää­kä­riin ja löy­tyi­kin mies­lää­kä­ri, joka tut­ki mi­nut ei­kä löy­tä­nyt kuin pit­kit­ty­neen ys­kän. Hän eh­dot­ti ys­kän­lää­ket­tä ja ker­roin ot­ta­nee­ni sitä jo 2,5 viik­koa ja olo­ni on huo­non­tu­nut.

Hän sa­noi, et­tei kir­joi­ta an­ti­bi­oot­tia. Il­moi­tin pet­ty­myk­se­ni, et­tä pak­ko men­nä yk­si­tyis­lää­kä­riin. Me­nin Ter­veys­ta­loon, jos­sa to­det­tiin heti pit­kit­ty­nyt keuh­ko­put­ken­tu­leh­dus keuh­ko­ja kuun­te­le­mal­la ja hoi­toon mää­rät­tiin vah­va an­ti­bi­oot­ti kym­me­nen päi­vän ajak­si.

Nyt on on­nek­si ter­veh­ty­mi­nen al­ka­nut.

Vesa Tien­suu