JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
16.3.2023 12.45

Armon Laakso 2023

Tu­run Sa­no­mis­sa on lä­hi­ai­koi­na ol­lut pari ar­tik­ke­lia uu­den kyl­py­län mah­dol­li­ses­ta ra­ken­ta­mi­ses­ta Naan­ta­lin kes­kus­taan.

Naan­ta­li on tun­net­tu kyl­py­lä­kau­pun­ki­na jo 1700-lu­vul­ta as­ti. Kyl­py­löi­tä oli usei­ta. Yk­si Ai­los­ten­nie­mel­lä, siis lä­hel­lä kirk­koa. Ei ol­lut ui­ma-al­tai­ta, vaan pie­nem­piä yh­den ja muu­ta­man hen­gen yri­tyk­siä. Ai­na­kin 1960-lu­vul­la oli vie­lä esi­mer­kik­si Sa­vi­kyl­py­lä, sekä sie­lun et­tä ke­hon puh­dis­tau­tu­mi­nen kul­ki­vat käsi kä­des­sä.

Ny­kyi­sen ui­ma­hal­lin pai­kal­la Ka­le­van­nie­mes­sä oli Las­ten tu­ber­ku­loo­si­pa­ran­to­la. Muis­tois­sa­ni lap­suu­des­ta se oli kau­nis val­koi­nen ra­ken­nus ja tui­ki tär­keä sii­hen ai­kaan, tai­si ol­la sil­loin Naan­ta­lin maa­lais­kun­nan puo­lel­la.

Nyt uut­ta kes­kus­taan lä­hel­le kirk­koa, en­ti­sel­le kyl­py­län pai­kal­le ra­ken­net­ta­vaa kyl­py­lää jot­kut vas­tus­ta­vat hen­keen ja ve­reen. Uut­ta kyl­py­lää to­del­la tar­vi­taan. Ny­kyi­nen Spa ja kes­kus­tan kyl­py­lä ei­vät kil­pai­li­si kes­ke­nään, vaan täy­den­täi­si­vät toi­si­aan.

En ole vuo­si­kau­sia enää pys­ty­nyt naut­ti­maan Naan­ta­lin ran­nan ke­sä­tun­nel­mas­ta. Kaik­ki sal­li­tut py­sä­köin­ti­pai­kat on va­rat­tu. Ker­ran olim­me sak­ko­pai­kal­la ja räp­säh­ti­hän se. Pi­täi­si park­kee­ra­ta Ku­pa­ri­vuo­ren mä­el­le. Rol­laat­to­ril­la kul­ku ran­taan on mah­do­ton.

Sa­no­ma­leh­den ar­tik­ke­lin mu­kaan kyl­py­lään ra­ken­tui­si kah­den ker­rok­sen park­ki­ta­lo. Pai­kois­ta puo­let oli­si kau­pun­ki­lais­ten ja tu­ris­tien käy­tös­sä, puo­let kyl­py­lä­vie­rai­den.

Naan­ta­lin kau­pun­gis­ta, kes­kus­tas­ta, em­me ole löy­tä­neet muu­ta ate­ri­oin­ti­paik­kaa kuin Hese. Siel­lä saa ruo­kaa lou­na­sa­jan jäl­keen­kin, sil­loin kun on näl­kä. Ran­nas­sa ke­sä­ai­kaan kyl­lä, mut­ta ei ole park­ki­paik­ko­ja. Jos­pa kyl­py­lä­ho­tel­li tu­li­si täs­sä­kin avuk­si. Spa ei van­hem­mal­le, lii­kun­ta­es­tei­sel­le ja rau­hal­li­suut­ta ra­kas­ta­val­le ole eh­kä so­ve­li­ain. Se ei si­jait­se kes­kus­tas­sa lä­hel­lä ran­ta­e­lä­mää. Ran­ta­kä­ve­ly ei on­nis­tu.

Yh­te­nä plus­sa­na vie­lä oli­si se, et­tä kyl­py­län park­ki­ti­lat ra­ken­net­tai­siin ja va­rus­tet­tai­siin vä­es­tön­suo­ja­ti­loik­si kel­paa­vik­si. Van­has­sa kau­pun­gis­sa ei tie­tääk­se­ni asi­aa ole hoi­det­tu ja suo­je­lu­pääl­lik­kö on jopa kiel­täy­ty­nyt oh­jeis­ta joka ko­tiin. He­rät­tää kuu­lem­ma pel­koa.

Siu­na­tuk­si lo­puk­si: hau­taus­maa ei tar­vit­se li­sä­ti­laa, sitä on Ha­ka­pel­los­sa.

Ee­va Au­vi­nen

Naan­ta­lin Me­ri­mas­ku

Näköislehdet

Kysely