JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
22.6.2022 9.10

Aamulla aikaisin, kun aurinko nousi

Ko­pu­tus ma­kuu­huo­neen ak­ku­naan, unen­rip­peet kaik­ko­si­vat sil­män­rä­päyk­ses­sä. Tämä on se aa­mu, jol­loin vel­je­ni Heik­ki, mi­nua 15 vuot­ta van­hem­pi, läh­tee kans­sa­ni aa­muon­gel­le.

Val­mis­te­lut oli teh­ty edel­li­se­nä il­ta­na: sää­ti­la huo­mi­oi­tu, ma­dot (pie­net ja suu­ret) kai­vet­tu vii­ni­mar­ja­pen­sai­den al­ta tai tun­ki­ol­ta. On­get trim­mat­tu kai­ken­ko­kois­ten ka­lo­jen saa­lis­tuk­seen. Ve­ne­ran­nas­sa tiuk­ka kes­kus­te­lu, pu­hua saa vain kuis­kaa­mal­la.

Pian sou­tu­ve­neen kok­ka li­pui koh­ti kais­lik­koa, jos­sa tie­det­tiin ah­ven­ten jo odot­ta­van. Jos­kus odot­ti­vat, jos­kus taas ei­vät.

Vene si­dot­tiin kais­la­tu­pol­la han­kai­meen, mato kouk­kuun, syl­käi­sy ja saa­lis­tus al­koi. Au­rin­ko oli puo­lit­tain kii­ven­nyt ho­ri­son­tin yli. Us­va lei­jai­li ke­vy­e­nä har­so­na ve­den yl­lä. Hil­jai­suus oli lok­kien ään­te­lys­tä huo­li­mat­ta kä­sin kos­ke­tel­ta­vis­sa.

Odo­tuk­sen jäl­keen kor­kin ny­käi­sy – mi­nul­la pyö­re­äh­kö kork­ki, vel­jel­lä pit­kän mal­li­nen – en­tei­lee­kö­hän sär­keä tai ah­ven­ta? Kor­kin nä­pyt­te­ly tie­si vain ma­don ka­to­a­mis­ta sär­ki­ka­lan ate­ri­ak­si – ei toi­vot­tu – kun kor­kin liik­ku­mi­nen pit­kin ve­den tyyn­tä kal­voa ja vii­mein ka­to­a­mi­nen sy­vyyk­siin oli to­si­a­sia, al­koi odo­tus, pie­ni vai suu­ri ah­ven.

Heti ei voi­nut kis­kais­ta, kos­ka saa­lis ei eh­kä ol­lut tart­tu­nut kun­nol­la kouk­kuun. Sit­ten to­vin ku­lut­tua kis­kai­su ja saa­lis oli ve­nees­sä. Ää­nek­kääs­ti ei voi­nut iloi­ta. Veli na­paut­ti ka­laa ka­li­kal­la nis­kaan ja ah­ven oli ka­lo­jen tai­vaas­sa. Sit­ten piti hi­vut­taa oma on­ki mah­dol­li­sim­man lä­hel­le kala-apa­jaa. On­kien sii­mat se­ko­si­vat ja hil­jai­suu­des­ta ei ol­lut tie­to­a­kaan, vä­hän mur­jo­tet­tiin­kin, kum­man syy.

Pik­ku­sis­ko sai kui­ten­kin pian an­teek­si ja si­sa­ruus­so­pu oli taas rik­ku­ma­ton. Vä­lil­lä hil­jai­suu­den rik­koi Sär­kän­sal­men los­sin ko­lis­te­lu ran­tau­tu­mi­ses­sa ja saa­rel­la asu­van ka­las­ta­ja­ys­tä­väm­me läh­tö put­put-ve­neel­lä verk­ko­jaan ko­ke­maan.

Ah­din an­ti ei ol­lut usein­kaan suu­ren suu­ri, kis­san­ka­loik­si so­pi­va. Oli läh­dön het­ki, ar­ki­as­ka­reet oli teh­tä­vä ajal­laan, aa­mu­to­vi tu­tul­la on­ki­pai­kal­la ohi.

Pie­nes­tä ”mi­tät­tö­mäs­tä” aa­mu­het­kes­tä on tul­lut yk­si hel­mi li­sää elä­män pi­tui­seen hel­mi­nau­haan.

Het­kes­tä on ai­kaa jo yli 70 vuot­ta, mut­ta muis­tot kan­ta­vat tun­nel­man tä­hän päi­vään as­ti. Kii­tos vel­jel­le­ni siel­lä jos­sa­kin, il­man si­nua en näi­hin lap­suus­tun­nel­miin voi­si pa­la­ta.

Ee­va Au­vi­nen

Hei­kin pik­ku­sis­ko

Me­ri­mas­ku