JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Allin yksiväriset siivet ja koiraan pitkät pyrstöjouhet ovat hyviä tuntomerkkejä.

Allin yksiväriset siivet ja koiraan pitkät pyrstöjouhet ovat hyviä tuntomerkkejä.

Kulttuuri
8.5.2022 12.40

Viikon luontoääni: Jäänreunan lintu on ahdingossa

Mark­ku Paak­ki­nen

Al­li, jään­reu­nan lin­tu. Yr­jö Ko­kon vuon­na 1966 il­mes­ty­neen luon­to­kir­jak­las­si­kon nimi on sat­tu­vam­pi kuin kos­kaan, kun jään­reu­na ve­täy­tyy poh­joi­sil­la me­ril­lä yhä ylem­mäk­si. Suo­mes­sa al­li poh­joi­sim­pien kun­tien har­va­lu­kui­nen pe­si­mä­la­ji.

Vak­ka-Suo­mes­sa al­li on muut­to­lin­tu, joka muut­taa län­ti­sel­lä Poh­jan­lah­den rei­til­lä. Val­ta­o­sa var­sin­kin ke­väi­sis­tä al­leis­ta suun­nis­taa koil­li­seen Suo­men­lah­den kaut­ta.

Al­lien mää­rät ovat ol­leet Vak­ka-Suo­mes­sa kor­keim­mil­laan Uu­den­kau­pun­gin saa­ris­tos­sa, Vel­ku­an­maal­la ja Kus­ta­vis­sa.

Yr­jö Kok­ko oli ai­kan­sa ai­nut­laa­tui­nen yh­dis­tel­mä eläin­lää­kä­riä, kir­jai­li­jaa ja toi­mit­ta­jaa. Hän sy­tyt­ti lu­ke­mat­to­mis­sa ete­lä- ja kes­ki­suo­ma­lai­sis­sa La­pin pa­lon, joka kut­sui poh­joi­sen erä­mai­hin nii­den sii­vek­käi­tä kat­so­maan.

Yr­jö Ko­kon sa­nat pe­las­ti­vat Poh­jo­lan ää­ren, Ul­ti­ma Thu­len lin­nun lau­lu­jout­se­nen, mut­ta al­lia ne ei­vät voi aut­taa. Suo­men al­li­kan­ta ar­vi­oi­tiin yli kym­me­nen vuot­ta sit­ten kor­kein­taan 2000 pa­rik­si. Ny­ky­ti­lan­net­ta sel­vi­te­tään juu­ri al­ka­neen uu­den lin­tu­at­lak­sen avul­la.

Mo­net ha­vain­not viit­taa­vat sii­hen, et­tä sekä Suo­men et­tä enim­mil­lään mil­joo­na­päi­sek­si ar­vi­oi­tu, Itä­me­rel­lä tal­veh­ti­va ja Poh­jois-Ve­nä­jäl­lä ja Si­pe­ri­an tund­ral­la pe­si­vä al­li­kan­ta on syök­sy­kier­tees­sä.

Ai­kai­sem­mat Itä­me­ren an­ka­rat tal­vet, ym­pä­ris­tö­tu­hot ja met­säs­tys ovat ve­rot­ta­neet Skan­di­na­vi­an al­li­kan­to­ja. Nyt uu­dek­si nä­ky­mät­tö­mäk­si uhak­si on nous­sut ark­ti­sen luon­non muu­tos il­mas­ton läm­pe­ne­mi­sen vuok­si.

Suo­men me­ri­a­lu­eil­la al­le­ja muut­ti en­nen van­haan ke­väi­sin jopa sa­to­ja tu­han­sia yh­des­sä il­las­sa, nyt mää­rät ovat kym­me­ne­so­sia en­ti­sis­tä lu­vuis­ta.