JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kulttuuri
Mynämäki
30.8.2023 17.25

Veteraaniväki kokoontuu Mynämäkeen kirkkopyhään

Var­si­nais-Suo­men Ve­te­raa­ni­jär­jes­tö­jen (So­tain­va­li­dien Vel­jes­lii­ton, Suo­men So­ta­ve­te­raa­ni­lii­ton Rin­ta­ma­ve­te­raa­ni­lii­ton ja Kaa­tu­neit­ten Omais­ten Lii­ton) jä­sen­kun­nat viet­tä­vät yh­teis­tä maa­kun­nal­lis­ta kirk­ko­py­hää sun­nun­tai­na 3.9 My­nä­mä­es­sä. Ti­lai­suus jat­kaa jo joi­ta­kin vuo­sia käy­tös­sä ol­lut­ta ta­paa, jos­sa kaik­kien mai­nit­tu­jen jär­jes­tö­jen jä­se­net ko­koon­tu­vat Var­si­nais-Suo­mes­sa yh­tei­seen kirk­ko­juh­laan.

Päi­vä al­kaa mes­sul­la My­nä­mä­en Py­hän Lau­rin kir­kos­sa, jos­sa li­tur­gi­na toi­mii kirk­ko­her­ra Ant­ti Kal­lio ja saar­naa Suo­men So­ta­ve­te­raa­ni­lii­ton val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja, ark­ki­piis­pa eme­ri­tus Juk­ka Paar­ma. Kant­to­ri­na on Jen­ni Ur­po­nen ja My­nä­mä­en Mies­lau­la­jat avus­ta­vat.

Mes­sun jäl­keen lä­he­te­tään sep­pel­par­ti­ot san­ka­ri­hau­dal­le ja Kar­ja­laan jää­nei­den vai­na­jien muis­to­mer­kil­le. Sep­pel­par­ti­ot muo­dos­tu­vat pai­kal­li­sis­ta re­ser­vi­läi­sis­tä ja lä­he­tyk­sen suo­rit­taa So­ta­ve­te­raa­ni­pii­rin pu­heen­joh­ta­ja Es­ko Lai­ne.

Ti­lai­suus jat­kuu Lau­rin kou­lul­la ruo­kai­lul­la.

Ruo­kai­lun jäl­keen on ly­hyt päi­vä­juh­la, jos­sa esiin­ty­vät Lai­vas­ton Soit­to­kun­nan Vas­ki­duo, My­nä­mä­en Mies­lau­la­jat ja Toi­vo-Ola­vi Vä­li­vii­ta. Ter­veh­dyk­set kuul­laan My­nä­mä­en kun­nal­ta tuo­ja­na kun­nan­joh­ta­ja Ca­ri­ta Mai­si­la ja My­nä­mä­en seu­ra­kun­nal­ta tuo­ja­na kirk­ko­her­ra Ant­ti Kal­lio. Ti­lai­suu­den pää­tös­sa­nat lau­suu My­nä­mä­en So­ta­ve­te­raa­nien pu­heen­joh­ta­ja Sep­po Kom­pui­nen. Päät­teek­si yh­tei­sen vir­ren jäl­keen on vie­lä kah­vi­tar­joi­lu.

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely