JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Susanna Pihlajan maalauksista löytyy satua, unimaailmaa ja mystiikkaa.

Susanna Pihlajan maalauksista löytyy satua, unimaailmaa ja mystiikkaa.

Kulttuuri
Vehmaa
8.12.2022 11.05

Vehmaan kirjastossa mielenmaisemia ja mystiikkaa

Veh­maan kir­jas­tos­sa on jou­lu­kuus­sa esil­lä uu­si­kau­pun­ki­lai­sen Su­san­na Pih­la­jan "Kun sul­jen sil­mä­ni" -ni­mi­nen näyt­te­ly.

– Maa­lauk­se­ni ovat mie­len­mai­se­mia, sym­bo­lis­ti­sia ja in­tui­ti­ol­la maa­lat­tu­ja. Niis­tä löy­tyy sa­tua, uni­maa­il­maa ja mys­tiik­kaa. Eni­ten ra­kas­tan maa­la­ta sitä, mikä si­säl­tä kum­pu­aa. Ha­lu­an tuo­da il­mi elä­män kas­vu­ki­pu­ja ja sitä, mikä on it­sel­le­kin sa­noit­ta­ma­ton­ta, mikä nou­see ali­ta­jun­nan mu­dis­ta, Pih­la­ja ker­too.

– Pa­ras­ta maa­laa­mi­ses­sa on se, kun pää­see vir­taan kiin­ni ja maa­laus al­kaa kul­jet­taa mi­nua. Sil­loin hel­pos­ti unoh­tuu kaik­ki muu. Se­kin on ri­kas­tut­ta­vaa, kun nä­kee val­miis­sa te­ok­ses­saan asi­oi­ta, joi­ta sii­hen ei tien­nyt maa­lan­neen­sa­kaan.

Su­san­na Pih­la­ja naut­tii tai­tees­sa eri tek­nii­koi­den se­koit­ta­mi­ses­ta.

– Useis­sa esil­lä ole­vis­sa te­ok­sis­sa­ni olen käyt­tä­nyt hiek­kaa tai silk­ki­pa­pe­ria maa­lauk­sen poh­jal­la pin­tast­ruk­tuu­rin ai­kaan saa­mi­sek­si. Maa­laan ak­ryy­lein, öl­jy­vä­rein ja ak­va­rel­lein ja käy­tän eri­lai­sia ky­niä.

Su­san­na Pih­la­ja on pi­tä­nyt usei­ta näyt­te­lyi­tä muun mu­as­sa Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa ja Hel­sin­gis­sä. Hän kuu­luu kuu­den tai­tei­li­ja­nai­sen Mo­ni­nai­set-ni­mi­seen tai­de­ryh­mään.

– Elä­mä­ni kes­ki­ös­sä ovat tai­teen li­säk­si mu­siik­ki, per­he ja kis­sat. Ison vii­pa­leen lei­pää tuo pöy­tään keik­kai­lu muu­sik­ko­puo­li­son kans­sa.