JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kulttuuri
Mynämäki
18.2.2021 9.55

Tietoja inkeriläisistä kaivataan Mynämäessä näyttelyä varten

Vii­me so­tien ai­ka­na Suo­meen tuli yli 60 000 in­ke­rin­suo­ma­lais­ta pää­a­si­as­sa vuo­sien 1943–44 ai­ka­na. Sak­san ar­mei­jan ede­tes­sä koh­ti Le­ning­ra­dia, in­ke­ri­läi­set jäi­vät so­ta­toi­mi­a­lu­eel­le, jos­ta hei­dät en­sin eva­kuo­i­tiin Vi­roon ja myö­hem­min Suo­meen. 

Han­gon ka­ran­tee­ni­lei­rin kaut­ta tul­leet in­ke­ri­läi­set si­joi­tet­tiin ym­pä­ri Suo­mea, My­nä­mä­en alu­eel­la­kin hei­tä oli usei­ta kym­me­niä. So­dan jäl­keen suu­rin osa heis­tä pa­la­si tai pa­lau­tet­tiin Neu­vos­to­liit­toon, mut­ta pie­ni osa jäi Suo­meen taik­ka siir­tyi me­ren yli Ruot­siin.

My­nä­mä­en kult­tuu­ri­toi­mi on te­ke­mäs­sä näyt­te­lyä in­ke­ri­läis­ten koh­ta­lois­ta, pai­no­tuk­sen ol­les­sa My­nä­mä­en ta­pah­tu­mis­sa. Tie­dos­sa on eräi­tä muis­tiin mer­kit­ty­jä ker­to­muk­sia, mut­ta vie­lä on ta­ri­noi­ta ker­rot­ta­vak­si ja muis­tel­ta­vak­si.

Kult­tuu­ri­toi­mi toi­voo­kin nyt yh­tey­de­not­to­ja hen­ki­löil­tä, joil­la on tie­to­ja tai ta­ri­noi­ta in­ke­ri­läis­ten elä­mäs­tä My­nä­mä­es­sä, tai hei­dän myö­hem­mis­tä koh­ta­lois­taan: puh. 0504085798, vik­to­ria.kul­ma­la@my­na­ma­ki.fi.