JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nousiaisten Pyhän Henrikin kirkko on yksi Vakan alueen tiekirkoista.

Nousiaisten Pyhän Henrikin kirkko on yksi Vakan alueen tiekirkoista.

Arkisto / Saara Huovinen

Kulttuuri
26.5.2024 8.55

Tiekirkkokausi alkaa kesäkuussa - Vakan alueella useita kirkkoja avoinna kesällä

Te­kirk­ko­kau­si al­kaa ke­sä­kuun alus­sa. Tie­kirk­koi­na toi­mi­vat sekä lu­te­ri­lai­set et­tä or­to­dok­si­set kir­kot, ja nii­den ovet ovat avoin­na mat­kai­li­joil­le ke­sä­kuun alus­ta elo­kuun puo­li­vä­liin as­ti.

Mo­nis­sa kir­kois­sa on ke­sä­o­pas ker­to­mas­sa koh­teen his­to­ri­as­ta ja mer­ki­tyk­ses­tä. Kir­kot kut­su­vat pait­si ihai­le­maan ark­ki­teh­tuu­ria ja kult­tuu­ri­his­to­ri­al­li­ses­ti ar­vok­kai­ta näh­tä­vyyk­siä, myös hil­jen­ty­mään.

Omal­le rei­til­le osu­vat kir­kot löy­ty­vät ne­tis­tä tie­kir­kot-si­vus­tol­ta.

Va­kan le­vik­ki­a­lu­eel­la tie­kirk­ko­ja ovat Ka­lan­nin Py­hän Ola­vin kirk­ko, My­nä­mä­en Py­hän Lau­rin kirk­ko, Naan­ta­lin kirk­ko, Nou­si­ais­ten Py­hän Hen­ri­kin kirk­ko, Py­hä­maan uh­ri­kirk­ko, Py­hä­maan uu­si kirk­ko, Ry­mät­ty­län Py­hän Jaa­ko­bin kirk­ko, Uu­den­kau­pun­gin van­ha kirk­ko ja Veh­maan Py­hän Mar­ga­ree­tan kirk­ko. Au­ki­o­lo­a­jat ovat kirk­ko­koh­tai­sia.

En­sim­mäi­set Tie­kir­kot avau­tui­vat Suo­meen 1990-lu­vun alus­sa, jol­loin avoin­na oli muu­ta­ma kirk­ko Poh­jois-Suo­mes­sa. Sak­sas­ta läh­te­nyt idea avoin­ten ovien kir­kois­ta on vuo­sien mit­taan laa­jen­tu­nut koko Suo­meen.

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely