JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kulttuuri
Uusikaupunki
5.4.2023 13.03

Saaristo nähtynä ja kuultuna Ugin Horisontissa

Huh­ti­kuu vie­te­tään me­rel­li­sis­sä tun­nel­mis­sa Uu­den­kau­pun­gin Gal­le­ria-tai­de­lai­naa­mo Ho­ri­son­tis­sa, jos­sa on avat­tu näyt­te­ly Saa­ris­to.

Näyt­te­ly ku­vaa saa­ris­toa ja sen elä­mää. Ryh­mä Uu­den­kau­pun­gin Ku­va­tai­de­seu­ra ry:n jä­se­niä, Ar­ja Sil­ta­kos­ki, Hil­tu Sal­li­nen, Heli Sam­ma­lis­to, Sei­ja Itä­ran­ta, Tar­ja Ka­ra­wats­ki, Tii­na Kuu­si­kos­ki, Es­ko Lap­pa­lai­nen, Val­to Vaa­li­ki­vi ja Kyös­ti Hal­li­kai­nen ovat koon­neet näyt­te­lyyn eri tek­nii­koil­la to­teu­tet­tu­ja töi­tä.

Näyt­te­lyyn kuu­luu yh­dis­tä­vä­nä ele­ment­ti­nä ja oma­na te­ok­se­naan ää­ni­maa­il­ma, jos­sa put­saa­re­lai­nen Kari Sam­ma­lis­to ker­too saa­ris­ton elä­mäs­tä.

– Suo­sit­te­lem­me, et­tä näyt­te­lyn ku­val­li­siin te­ok­siin tu­tus­tu­taan kuun­te­le­mal­la sa­mal­la noin 15 mi­nuut­tia kes­tä­vä ää­ni­te­os Put­saa­ri. On tar­koi­tus, et­tä ää­ni­te­os muo­dos­taa yh­des­sä näyt­te­lyn ku­val­li­sen il­mai­sun kans­sa ko­ko­nais­val­tai­sen ko­ke­muk­sen, sa­no­vat tai­tei­li­jat.

Ää­ni­maa­il­maan Kari Sam­ma­lis­toa on haas­ta­tel­lut Kyös­ti Hal­li­kai­nen ja sen on ää­nit­tä­nyt Meri-Tuu­lik­ki Sa­lo­nen. Lau­ri Hal­li­kai­nen vas­taa ää­ni­maa­il­mas­ta ja ki­ta­ras­ta.

Kuu­kau­den tai­tei­li­ja on Kyös­ti Hal­li­kai­nen, joka on tuo­nut näyt­te­lyyn 13 öl­jy­vä­ri­työ­tä. Niis­tä mo­net ku­vai­le­vat saa­ris­ton vält­tä­mät­tö­miä kul­ku­neu­vo­ja, ve­nei­tä. Ve­neet, usein pe­rin­ne­pur­je­ve­neet on va­paas­ti tyy­li­tel­ty.

Tois­tu­va­na ni­me­nä näil­lä töil­lä on Pos­ti­sou­tu. Pos­tin kul­je­tuk­seen tar­vit­tiin me­ri­kel­poi­sia ve­nei­tä, joi­ta saat­toi sou­taa tai pur­jeh­tia olo­suh­teis­ta riip­pu­en.

Osa töis­tä ku­vaa ai­hei­ta Got­lan­nis­ta ja Öö­lan­nis­ta.

Näyt­te­ly on esil­lä 6.–29.4.

Näköislehdet

Kysely