JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Ikäihmisille järjestetään maksuton Petri Laaksosen konsertti Uudessakaupungissa.

Ikäihmisille järjestetään maksuton Petri Laaksosen konsertti Uudessakaupungissa.

Jani Laukkanen

Kulttuuri
Uusikaupunki
19.11.2023 10.35

Petri Laaksonen konsertoi ikäihmisille Ugissa loppiaisena

Pet­ri Laak­so­nen aloit­taa kon­sert­ti­kier­tu­een­sa en­si vuon­na Uu­des­ta­kau­pun­gis­ta. Laak­so­sen kon­ser­toi Cru­sel­lis­sa lop­pi­ai­se­na 6.1. klo 15.

En­si vuon­na Laak­so­sen sä­vel­tä­mäs­tä Tääl­lä Poh­jan­täh­den al­la -lau­lun sä­vel­tä­mi­ses­tä tu­lee ku­lu­neek­si 30 vuot­ta. Laak­so­sen Uu­des­ta­kau­pun­gis­ta al­ka­va kon­sert­ti­kier­tue juh­lis­taa tätä merk­ki­paa­lua.

Kon­ser­tin jär­jes­tää Uu­den­kau­pun­gin van­hus­neu­vos­to ja kau­pun­gin kult­tuu­ri­pal­ve­lut. Kon­sert­ti on suun­nat­tu yli 65-vuo­ti­ail­le ikäih­mi­sil­le. Jär­jes­tä­mi­seen käy­te­tään Vak­ka-Suo­men Van­hus­ten­ko­tiyh­dis­tyk­sen lah­joi­tus­va­ro­ja, jot­ka on suun­nat­tu käy­tet­tä­väk­si juu­ri ikäih­mis­ten hy­väk­si.

Kon­sert­ti­lip­pu­ja on ja­os­sa tors­tais­ta 23.11. al­ka­en en­nak­koon yk­si per 65-vuot­ta täyt­tä­nyt hen­ki­lö. Lip­pu­ja voi lu­nas­taa Ka­lan­nis­ta Kuk­ka­kaup­pa Kul­ta­piis­kus­ta, Lo­ka­lah­del­ta K-mar­ke­tis­ta, Py­hä­maan ky­lä­kau­pas­ta ja Uu­den­kau­pun­gin kes­kus­tas­ta Sa­kun­kul­mas­ta.

Kon­sert­tiin jär­jes­te­tään myös kul­je­tuk­set, jot­ka läh­te­vät Ka­lan­nis­sa pal­ve­lu­ta­lo­jen park­ki­pai­kal­ta 6.1. klo 14.15, Lo­ka­lah­den kes­kus­tas­ta klo 14.15 ja Py­hä­maas­sa ky­lä­kau­pan edes­tä klo 14. Kul­je­tuk­sis­sa ei ole avus­tus­ta.

Kon­ser­tin kes­to on noin 2 tun­tia 15 mi­nuut­tia ja sen vä­li­a­jal­la on mak­su­ton kah­vi­tar­joi­lu.