JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kai-Erik Relannin ekspressiivisiä ja abstrakteja töitä on esillä Runonkulmassa syyskuussa.

Kai-Erik Relannin ekspressiivisiä ja abstrakteja töitä on esillä Runonkulmassa syyskuussa.

Mervi Levanen

Kulttuuri
Uusikaupunki
31.8.2023 11.10

Perinnönjakoa ja vihreän sohvan Olga – Kai-Erik Relannin töitä Runonkulmassa

Veh­maa­lai­nen it­se­op­pi­nut ku­va­tai­li­ja Kai-Erik Re­lan­ti esit­täy­tyy Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa Ru­non­kul­man gal­le­ri­as­sa syys­kuun ajan.

Vuon­na 1961 syn­ty­nyt Re­lan­ti aloit­ti maa­laa­mi­sen vuon­na 1988.

– Ide­at maa­lauk­sii­ni voi­vat tul­la ihan mis­tä vaan, ai­ka usein tv-oh­jel­mis­ta ja elo­ku­vis­ta. Esi­mer­kik­si yh­des­sä mu­siik­ki­dok­ka­ris­sa ar­tis­tit is­tui­vat vih­re­äl­lä soh­val­la, jos­ta idea läh­ti, Re­lan­ti ker­too ja jat­kaa:

– Soh­val­le maa­la­sin jaz­z­muu­si­kon vai­mon, joka odot­taa mies­tään tau­ko­huo­nees­sa. Näin syn­tyi ”Ol­ga”. ”Sis­ko ja sen veli” -maa­lauk­sen ta­ri­nas­sa ol­laan lap­suu­den­ko­dis­sa ja hei­dän pi­täi­si pys­tyä so­pi­maan pe­rin­nön ja­ka­mi­nen, mut­ta ve­li­poi­kaa kiin­nos­taa vain hum­pat ja juh­lin­ta. ”Anet­te”-tau­lun idea tuli Fi­nal Port­rait -elo­ku­vas­ta Gi­a­co­met­tin puo­li­sos­ta An­ne­tes­ta.

Ol­ga is­tuu vih­re­äl­lä soh­val­laan Ru­non­kul­man sei­näl­lä.

– Useim­mi­ten muok­kaan ta­ri­nan omas­ta pääs­tä­ni maa­laa­mil­le­ni hah­moil­le ja ku­vaan maa­lauk­sis­sa­ni het­ken tun­nel­maa, jo­hon voi sa­mais­tua.

Kai-Erik Re­lan­nin maa­laus­tyy­li vaih­te­lee esit­tä­väs­tä tai­tees­ta abst­rak­tiin. Uu­sim­mat maa­lauk­set on maa­lat­tu ak­ryy­li­maa­lil­la ko­va­le­vyl­le, jos­sa poh­jus­tuk­se­na on ges­so ja pääl­lä kir­kas lak­ka.