JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kulttuuri
Naantali
14.5.2023 12.10

Parviaisen näyttely avaa taidehuoneen kesän

Naan­ta­lin tai­de­huo­neen ke­sän näyt­te­lyt aloit­taa hel­sin­ki­läi­sen Pek­ka Par­vi­ai­sen (s. 1981) Läh­de – maa­lauk­sia ja gra­fiik­kaa -näyt­te­ly. Näyt­te­lys­sä on esil­lä hä­nen tem­pe­ra­maa­lauk­sia ja puu­piir­rosg­ra­fiik­kaa. Pek­ka Par­vi­ai­nen tun­ne­taan par­hai­ten pel­kis­te­tyis­tä luon­to­ai­hei­sis­ta te­ok­sis­taan.

Par­vi­ai­nen työs­ken­te­lee tem­pe­ra­vä­reil­lä ra­ken­ta­en maa­lauk­sen­sa suu­rel­ta osin sap­luu­noi­den kaut­ta te­lat­tu­jen vä­ri­ker­ros­ten avul­la. Maa­lausp­ro­ses­si muis­tut­taa mo­ni­vai­hei­suu­des­saan gra­fii­kan te­ke­mis­tä ja maa­laus­ten il­me on­kin ko­ros­te­tun graa­fi­nen.

Pek­ka Par­vi­ai­nen pyr­kii tai­tees­saan koh­ti luon­nol­lis­ta muo­toa. Hän on eden­nyt ha­vain­to­poh­jai­sen jäl­jen­tä­mi­sen kaut­ta koh­ti pel­kis­tä­mis­tä ja abst­ra­hoin­tia. Vii­me­ai­kai­sis­sa te­ok­sis­saan Par­vi­ai­nen on työs­ken­nel­lyt puh­taas­ti mie­li­ku­van poh­jal­ta, il­man ul­koi­sia läh­tö­koh­tia.

Näyt­te­ly on esil­lä tai­de­huo­neel­la 16.5.–4.6.