JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nousteprassi kuvattuna Paikusen vierailulla.

Nousteprassi kuvattuna Paikusen vierailulla.

Kulttuuri
Nousiainen
15.4.2024 18.00

Nousteprassi yllättää Kalliopohjalla

Pe­rin­tei­sen kah­vi­kon­ser­tin si­jaan on tänä ke­vää­nä Nou­si­ai­sis­sa pu­hal­lin­mu­sii­kin kuu­li­joil­la ti­lai­suus myös tans­sia. Pu­hal­li­nor­kes­te­ri Nous­tep­ras­si jär­jes­tää lau­an­tai­na 20.4. Kal­li­o­poh­jal­la Ke­vät­tans­sit -ni­mi­sen ta­pah­tu­man, jos­sa tar­jol­la on kuun­nel­ta­van mu­sii­kin li­säk­si ava­ra tans­si­lat­tia, jos­sa on ti­laa pyö­räh­del­lä noin 20-päi­sen pu­hal­li­nor­kes­te­rin, nou­si­ais­lai­sen Jere Vilk­ki­sen sekä Viih­de­or­kes­te­ri Au­ro­ran tah­dis­sa.

Ovet ava­taan klo 17.30, ja soit­to ka­jah­taa klo 18 al­ka­en ai­na klo 24 as­ti.

In­toa ko­kei­luun on an­ta­nut Pras­sin ke­vät­kon­sert­tien ylei­sö, jon­ka ja­lat ovat lyö­neet tah­tia pöy­tien al­la ja sor­met pöy­tien pääl­lä. Kos­ka Nou­si­ai­nen on ol­lut edel­lä­kä­vi­jä mo­nes­sa­kin asi­as­sa, or­kes­te­rit päät­ti­vät­kin roh­ke­as­ti ko­keil­la, jos­ko niin elä­vän mu­sii­kin kuin tans­sin ryt­mis­sä oli­si mah­dol­lis­ta luo­da uu­den­lai­nen ta­pah­tu­ma Kal­li­o­poh­jal­le.

Pras­si­lai­set ko­ros­ta­vat kui­ten­kin, et­tä ti­lai­suu­des­sa ei ole min­kään­lais­ta pak­koa tans­si­mi­seen, vaan tar­jol­la on tut­tuun ta­paan pöy­tä­paik­ko­ja, jos­sa voi rau­has­sa is­tua, kuun­nel­la ja naut­tia elä­väs­tä mu­sii­kis­ta.

Li­säk­si näh­dään tans­sie­si­tys, jos­sa ju­ni­o­rei­den Boo­gie Woo­gie MM-ho­pe­aa vuon­na 2023 saa­vut­ta­neet Eli­se ja Sa­mu­el Vau­li­mo esit­tä­vät tai­to­jaan.

Pras­sia joh­taa täl­lä ker­taa uu­si ka­pel­li­mes­ta­ri Sa­mu­li Nie­mi­nen.

Tut­tuun ta­paan ti­lai­suu­des­sa on myös ar­pa­jai­set, joi­den pää­pal­kin­to­na on voit­ta­jan mu­kai­ses­ti rää­tä­löi­ty Nous­tep­ras­sin yk­si­tyis­kon­sert­ti. Li­säk­si toi­nen on­ne­kas saa päi­väk­si käyt­töön­sä kyl­py­pal­jun polt­to­pui­neen. Ja­os­sa on toki myös pie­nem­piä voit­to­ja.

Mu­sii­kin ja tans­sin lo­mas­sa voi naut­tia kant­tii­nin her­kuis­ta; tar­jol­la on niin suo­lais­ta kuin ma­ke­aa pien­tä pur­ta­vaa sekä kah­via, tee­tä ja vir­voi­tus­juo­mia.

Lip­pu­ja saa os­taa etu­kä­teen soit­ta­jil­ta, Nou­si­ai­sis­sa Kuk­kau­nel­mas­ta, Par­tu­ri Anit­ta Ha­puo­jal­ta ja Tans­si­kou­lu JK Mo­ve­men­tis­ta en­nen ja jäl­keen tans­si­tun­tien sekä My­nä­mä­es­sä Kuk­ka­huo­ne Au­gus­tas­ta.

Lip­pu­ja myy­dään li­säk­si lau­an­tai­na ta­pah­tu­man ovel­ta. Lip­pu­jen en­nak­ko­myyn­nis­sä mak­su­vä­li­ne on kä­tei­nen, ta­pah­tu­mail­ta­na käy kä­tei­nen tai Mo­bi­le Pay.

Näköislehdet

Kysely