JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kuoroa johtaa Tiina Lustig (takana vas.) ja säestää hänen vieressään seisova Eija Pelkonen.

Kuoroa johtaa Tiina Lustig (takana vas.) ja säestää hänen vieressään seisova Eija Pelkonen.

Jaakko Rantasalo

Kulttuuri
Nousiainen
21.11.2023 7.20

Nousiaisten Laulajilla joulukonsertti

Nou­si­ais­ten Lau­la­jat ha­lu­aa joh­dat­taa kuu­li­jan­sa jou­lu­na­lu­sa­jan kii­rei­den ja pi­me­än kes­kel­tä het­kek­si jou­lui­seen tun­nel­maan iki-iha­nien, niin pe­rin­teis­ten kuin myös uu­dem­pien jou­lu­lau­lu­jen kaut­ta jär­jes­tä­mäl­lä jou­lu­kon­ser­tin Nou­si­ais­ten kir­kos­sa sun­nun­tai­na 26.11. klo 18 al­ka­en.

Tut­tuun ta­paan kuo­roa joh­taa kant­to­ri ja lau­lu­no­pet­ta­ja Tii­na Lus­tig ja sä­es­tää Ei­ja Pel­ko­nen.

Yk­sin­lau­lua kon­ser­tis­sa esit­tä­vät Tii­na Lus­tig, Rei­ma Es­ko­la, Ei­ja Pel­ko­nen ja Sir­pa Tur­ta. Lau­lui­na kuul­laan Tai­vas sy­lis­sä­ni, Kons­tan jou­lu­lau­lu, Syl­vi­an jou­lu­lau­lu ja Var­pu­nen jou­lu­aa­mu­na.

Kon­ser­tin al­kuun kuul­laan tun­nel­mal­li­nen Rau­haa vain rau­haa, jos­sa mu­ka­na viu­lul­la sä­es­tää Ant­ti Vir­ta­nen. Kuo­ron esit­tä­mi­nä lau­lui­na kuul­laan muun mu­as­sa Tuo ar­mon val­ko­kyyh­ky, Nyt syt­tyy va­lot tu­han­net, On jou­lu­yö ja Täh­ti täh­dis­tä kirk­kain. Kuo­ron ja ylei­sön yh­teis­lau­luik­si on va­lit­tu Ar­ki­huo­le­si kaik­ki hei­tä ja Maa on niin kau­nis. Kon­sert­ti päät­tyy Ve­te­raa­nin il­ta­huu­toon.

Kon­sert­tiin on va­paa pää­sy. Oh­jel­mia voi os­taa en­nak­koon kuk­ka­kaup­pa Kuk­kau­nel­mas­ta Nou­si­ais­ten kes­kus­tas­ta, kuo­ron jä­se­nil­tä sekä ovel­ta kä­teis­mak­sul­la.

Kuo­ron pu­heen­joh­ta­ja Ar­ja Var­jo­nen ker­too, et­tä kuo­ro lau­laa vuo­sit­tain kir­kos­sa pää­si­äi­se­nä ja jou­lu­na. Kuo­ro myös pyr­kii kon­ser­toi­maan ker­ran vuo­des­sa, mikä tuo har­joit­te­luun ta­voit­teel­li­suut­ta.