JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kulttuuri
Naantali
20.8.2023 11.35

Naantali-päivänä torikirppistä, kaupungintalon kierroksia ja puistojuhlaa

Naan­ta­li täyt­tää 580 vuot­ta kes­ki­viik­ko­na 23.8. Juh­lan ai­het­ta an­taa myös kau­pun­gin­ta­lo, joka on val­mis­tu­nut 30 vuot­ta sit­ten. Naan­ta­li-päi­vää vie­te­tään pe­rin­tei­sil­lä oh­jel­mil­la, ku­ten to­ri­kirp­pik­sel­lä ja puis­to­juh­lal­la.

Naan­ta­li-päi­vän viet­to al­kaa klo 12 to­ril­la, jos­sa on pe­rin­tei­sen to­ri­myyn­nin li­säk­si kai­kil­le naan­ta­li­lai­sil­le avoin kirp­pu­to­ri. Myyn­ti­paik­kaa ei tar­vit­se etu­kä­teen va­ra­ta, mut­ta kirp­pis­myy­jän pi­tää tul­les­saan il­moit­tau­tua to­ril­la si­jait­se­vaan kah­vi­vank­ku­ri Pik­ku-Lot­taan. Myyn­ti­paik­ka on mak­su­ton. Myy­jäl­lä pi­tää ol­la oma myyn­ti­pöy­tä, rek­ki tai vas­taa­va.

Mark­ki­na­tun­nel­maa luo Kui Var­te Sir­kuk­sen hah­mot, jot­ka kier­te­le­vät ja viih­dyt­tä­vät to­ril­la klo 12.30 ja klo 15. Tori- ja kirp­pu­to­ri­myyn­ti jat­kuu klo 18 as­ti.

Kau­pun­gin­ta­lon juh­la­vuo­si nä­kyy opas­tet­tui­na kier­rok­si­na klo 13–15.30. Kier­rok­sil­la voi tu­tus­tua kau­pun­gin­ta­los­sa työ­tään te­ke­vien ar­keen ja ra­ken­nuk­seen. Op­pai­na kier­rok­sil­la toi­mi­vat kau­pun­gin omat työn­te­ki­jät. Kier­rok­sia teh­dään vii­si ja ne läh­te­vät puo­len tun­nin vä­lein kau­pun­gin­ta­lon au­las­ta. Opas­tet­tuun ryh­mään mah­tuu 10 hen­keä. Pai­kan voi va­ra­ta kau­pun­gin In­ter­net-si­vu­jen kaut­ta tai kau­pun­gin­ta­lon asi­oin­ti­pis­tees­tä, 02 4345 211.

Juh­la­vuo­sien kun­ni­ak­si kau­pun­gin­ta­lon Kuu­si si­sar­ta -ruo­ka­las­sa tar­jo­taan kau­pun­ki­lai­sil­le täy­te­kak­ku­kah­vit tai -me­hut klo 13–15. Täy­te­kak­kua riit­tää 200 en­sim­mäi­sel­le. Kah­vi­ti­lai­suut­ta sä­es­tä­vät Naan­ta­lin mu­siik­ki­o­pis­ton nuo­ret muu­si­kot.

Naan­ta­lin mu­se­on ke­sä­näyt­te­ly, Pel­tiä ja pos­lii­nia – as­ti­oi­ta mo­neen käyt­töön, voi tu­tus­tua mak­sut­ta. Näyt­te­ly on avoin­na klo 11–18.

Naan­ta­li-päi­vän pik­nik ja puis­to­juh­la al­kaa klo 18 Kirk­ko­puis­tos­sa kau­pun­gin edus­ta­jan ter­ve­tu­li­ais­sa­noil­la. Kai­vo­ka­tu Swing Band esit­tää Naan­ta­li-ai­heis­ta mu­siik­kia ja Kui Var­te Sir­kus viih­dyt­tää esi­tyk­sel­lään. Juh­la­pu­heen pi­tää naan­ta­li­lai­nen kan­sa­ne­dus­ta­ja Pau­li Aal­to-Se­tä­lä.

Pe­rin­teis­tä oh­jel­maa puis­to­juh­las­sa edus­taa Val­lis Gra­ti­ae -mi­ta­lin jako ja ko­ti­pi­ha­kil­pai­lus­sa pal­kit­ta­vat kau­niit ko­ti­pi­hat. Puis­to­juh­lat hui­pen­tuu Kai­vo­ka­tu Swing Ban­din tah­dit­ta­miin tans­sei­hin. Juh­lan juon­taa Las­si Läh­teen­mä­ki.