JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kulttuuri
Naantali
18.2.2021 17.03

Naantalin nelipäi­väi­sissä Kirjajuhlissa teemana Sanan mahti

Naan­ta­lin Kir­ja­juh­lat jär­jes­te­tään elo­kuus­sa ne­li­päi­väi­se­nä. Poik­ki­tai­teel­li­ses­sa oh­jel­mas­sa yh­dis­ty­vät niin kir­jal­li­suus, mu­siik­ki, te­at­te­ri kuin ku­va­tai­de­kin.

Naan­ta­li sai oman kir­jal­li­suus­ta­pah­tu­man­sa ke­säl­lä 2020. Tänä ke­sä­nä Naan­ta­lin Kir­ja­juh­lat laa­je­nee ne­li­päi­väi­sek­si.

Ava­jais­pu­hu­ja­na on kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri An­ni­ka Saa­rik­ko.

Kir­ja­juh­lien mis­si­o­na on tuo­da kir­ja mah­dol­li­sim­man lä­hel­le lu­ki­jaa niin hen­ki­ses­ti, fyy­si­ses­ti kuin ta­lou­del­li­ses­ti­kin. Kir­ja­juh­lat tar­jo­a­vat laa­jan ja kiin­nos­ta­van oh­jel­ma­si­säl­lön mah­dol­li­sim­man mo­nen­lai­sel­le lu­ki­jal­le ja tai­de­har­ras­ta­jal­le kes­kel­lä Naan­ta­lin van­haa kau­pun­kia.

Kir­ja­juh­lien pää­ta­pah­tu­ma­paik­ka­na on Naan­ta­lin Kai­vo­huo­ne.

Naan­ta­lin Kir­ja­juh­lien tee­ma­na on Sa­nan mah­ti.

Sa­la­liit­to­te­o­ri­at, va­leu­u­ti­set ja di­sin­for­maa­tio ovat ai­kam­me iso­ja on­gel­mia. Sa­no­jen tark­ka ja kriit­ti­nen lu­ke­mi­nen ja ym­mär­tä­mi­nen toi­mi­vat val­heel­li­sen tie­don vas­ta­voi­ma­na.

Ai­hee­seen pa­neu­du­taan pa­nee­li­kes­kus­te­luis­sa ke­vään uu­tuus­kir­jo­jen poh­jal­ta. Oh­jel­ma jul­kis­te­taan ko­ko­nai­suu­des­saan maa­lis­kuun lo­pus­sa. Jo var­mis­tu­nei­ta esiin­ty­jiä ovat mm. Han­nu-Pek­ka Björk­man, Nina Hon­ka­nen, Eli­na Knih­ti­lä, Juha Hur­me, Ola­vi Uu­si­vir­ta, Saa­ra Kot­ka­nie­mi, Vir­pi Hä­meen-Ant­ti­la, Edu Ket­tu­nen, Saa­ra Can­tell, Ol­li Löyt­ty, Eli­na Back­man, Joo­nas Kons­tig ja Pau­la No­ro­nen.

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely