JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kulttuuri
Naantali
20.6.2022 15.30

Naantalin Musiik­ki­juh­lilla korkeatasoinen konserttisarja

Naan­ta­lin Mu­siik­ki­juh­lat to­teu­tet­tiin 7. –  18.6. kah­den ko­ro­na­vuo­den jäl­keen. Ylei­sön mää­räs­sä jää­tiin kui­ten­kin vie­lä ko­ro­naa edel­tä­vien vuo­sien ta­sos­ta. Ko­ko­nai­suus toi Naan­ta­lin ja lä­hi­mil­jöön kirk­koi­hin ja mui­hin idyl­li­siin paik­koi­hin yli 200 tai­tei­li­jaa. Fes­ti­vaa­li juh­lis­ti niin ylei­sö­kon­sert­tien pa­luu­ta kuin pe­rus­ta­jan­sa sel­lis­ti Ar­to No­rak­sen työ­tä.

Ar­to No­rak­sen en­nä­tyk­sel­li­set 42 vuot­ta kes­tä­nyt tai­teel­li­sen joh­ta­jan kau­si päät­tyi ja hui­pen­tui lau­an­tai­na Naan­ta­lin kir­kos­sa jär­jes­tet­tyyn Kah­den­tois­ta sel­lon fi­naa­li -kon­sert­tiin. Naan­ta­lin kau­pun­gin­joh­ta­ja Lau­ra Lep­pä­nen kiit­ti No­ras­ta tä­män pit­käs­tä ja mer­kit­tä­väs­tä työs­tä Naan­ta­lin Mu­siik­ki­juh­lien hy­väk­si ja luo­vut­ti hä­nel­le lah­jak­si Kirk­ko­puis­tos­sa si­jait­se­van ni­mik­ko­tam­men va­lai­sun.

En­si ke­sä­nä fes­ti­vaa­lia vie­te­tään 6. –  17.6. Kon­sert­ti­oh­jel­man laa­tii Naan­ta­lin Mu­siik­ki­juh­lien uu­si tai­teel­li­nen joh­ta­ja Eli­na Vä­hä­lä, jon­ka joh­ta­ja­kau­si on nyt käyn­nis­ty­nyt.