JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aija Aalto (vas.), Tytti Poutanen, Kari Telen, Hannes Hansson, Leena Gustafsson ja Jenna Eronen valmistelemassa seimimökkiä.

Aija Aalto (vas.), Tytti Poutanen, Kari Telen, Hannes Hansson, Leena Gustafsson ja Jenna Eronen valmistelemassa seimimökkiä.

Jukka Gustafsson

Kulttuuri
Mynämäki
24.11.2021 10.04

Mynämäen Joulutorit neljänä viikonloppuna

My­nä­mä­en to­ril­la on Jou­lu­to­ri avoin­na nel­jä­nä pe­räk­käi­se­nä vii­kon­lop­pu­na. Ava­jais­vii­kon­lop­pu­na tori pi­de­tään vain lau­an­tai­na 27.11. klo 10–14 ja mui­na vii­kon­lop­pui­na sekä lau­an­tai­na et­tä sun­nun­tai­na: 4.–5.12, 11.–12.12. ja 18.–19.12. klo 10–14.

Ava­jais­päi­vään 27.11. My­nä­mä­en Ro­ta­ryk­lu­bi on myös hank­ki­nut mu­siik­ki- ja lau­luoh­jel­maa. Nous­tep­ras­si soit­taa klo 11, My­nä­mä­en Mies­lau­la­jat lau­la­vat klo 12 ja Wir­mon Pu­hal­lin Ki­säl­lit soit­ta­vat klo 13.

My­nä­mä­en VPK on siir­tä­nyt Päi­vä pa­lo­a­se­mal­la -päi­vän to­ril­le, ja on Jou­lu­to­ril­la ajo­ka­lus­ton­sa kans­sa mu­ka­na klo 10–14.

Ro­ta­ryk­lu­bi on an­ta­nut to­rin jou­lu­mö­kit mak­sut­ta myy­jien käyt­töön niin, et­tä mök­ke­jä on va­rat­tu eri yh­tei­söil­le. Osas­sa ta­hot vaih­tu­vat joka vii­kon­lop­pu. Yh­teen mök­kiin on ra­ken­net­tu koko ajak­si seu­ra­kun­nan jou­lu­sei­mi.

Mök­ki­myyn­nin li­säk­si to­ril­la on Jou­lu­to­ri­päi­vi­nä vaih­te­le­vas­ti myös mui­den myy­jien omia ko­ju­ja ja myyn­ti­vau­nu­ja, sil­lä tori on va­paas­ti mui­den­kin käy­tös­sä.

Myyn­nis­sä on mo­ni­puo­li­ses­ti muun mu­as­sa jou­lu­na­jan lei­von­nai­sia ja kä­si­töi­tä.

Jou­lu­to­ri pi­tää tau­koa sun­nun­tai­na 28.11., jol­loin on pe­rin­tei­nen Jou­lu­ka­du­na­vaus­ta­pah­tu­ma Li­ons Club My­nä­mä­en jär­jes­tä­mä­nä lu­ki­on pi­hal­la. Jou­lu­pu­kin soih­tu­kul­kue läh­tee liik­keel­le pa­lo­a­se­man pi­has­ta klo 16 ja kier­tää Kes­kus­ka­tua Mä­en­ky­län­tiel­le, Kaup­pa­tiel­le ja Kes­kus­ka­tua lu­ki­on pi­hal­le. Lu­ki­on pi­has­sa on gril­li ja kah­vio, ja lap­sil­le on­gin­taa. Ta­pah­tu­ma päät­tyy klo 18 My­nä­mä­en yrit­tä­jien jär­jes­tä­mään ilo­tu­li­tuk­seen.